Wijziging rol bedrijfsarts in re-integratietrajecten per 1 september 2021

30 augustus 2021
Artikel

Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt, bent u verplicht het loon gedurende maximaal 104 weken door te betalen en moet u uw werknemer re-integreren. U moet in samenspraak met onder andere de bedrijfsarts een re-integratiedossier opbouwen. De bedrijfsarts speelt hierin een belangrijke rol. Per 1 september 2021 vindt er een belangrijke wijziging plaats rond de positie van de bedrijfsarts in het dossier.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Jurist arbeidsrecht en mediator
Werkgever en werknemer in gesprek over wijziging rol bedrijfsarts in re-integratietrajecten

Huidige situatie

Aan het einde van de twee jaar ziekte controleert UWV of u aan uw re-integratieverplichtingen voldaan heeft. Is dit naar het oordeel van UWV onvoldoende gebeurt? Dan legt de uitkeringsinstantie u een loonsanctie voor maximaal 1 jaar op. Bij de toets vanuit  UWV van het re-integratiedossier, komt het in 12% van de beslissingen voor dat de werkgever een loonsanctie krijgt opgelegd, omdat de verzekeringsarts van UWV het niet eens is met de bedrijfsarts over de re-integratiemogelijkheden. Voor de werkgever is dit zeer frustrerend, omdat deze bij de re-integratie van de werknemer in de regel uit gaat van het advies van de bedrijfsarts. Los van de schade, die de werkgever hierdoor lijdt, leiden deze beslissingen van UWV soms ook tot conflicten tussen de werkgever en de arbodienst. Steeds vaker komt het voor dat de arbodienst daarbij door de werkgever aansprakelijk wordt gesteld.

Wijziging per 1 september 2021

Ook de regering ziet in dat deze situatie onwenselijk is en heeft daarom besloten de Ziektewet en wet WIA met ingang van 1 september 2021 te wijzigen. Dit betekent concreet dat vanaf dat moment UWV bij de toetsing van het re-integratieverslag uit moet gaan van de mogelijkheden de werknemer te belasten, zoals de bedrijfsarts dit beoordeeld. Hiermee vervalt een grond voor UWV om een loonsanctie op te leggen.

Gevolgen voor de praktijk

De wetswijziging is positief voor werkgevers met een langdurig zieke werknemer. U kunt namelijk afgaan op de adviezen van de bedrijfsarts zonder het risico te lopen dat een verzekeringsarts van UWV deze achteraf ‘overruled’. Toch blijft een zorgvuldige opbouw van het re-integratiedossier van uw zieke werknemer noodzakelijk. Het UWV blijft via een arbeidsdeskundige vaststellen of u en uw werknemer op een juiste manier de adviezen van de bedrijfsarts hebben opgevolgd om zo een bevredigend re-integratieresultaat te bereiken. Wanneer dit onvoldoende het geval is, moet u na twee jaar arbeidsongeschiktheid alsnog het loon voor maximaal een jaar van uw werknemer doorbetalen.

Meer weten?

Zorg dat u naast de arbodienst een arbeidsrechtjurist raadpleegt bij het opbouwen van het re-integratiedossier. Zo houdt u het risico op een loonsanctie zo klein mogelijk. De juristen van ABAB Legal helpen u hier graag bij. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u ondersteuning bij uw re-integratiedossier? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Jurist arbeidsrecht en mediator
Bel
013-4647180
Downloaden whitepaper icoon

Stappenplan reorganisatie

Moet u afscheid nemen van personeel? Download het whitepaper voor een stappenplan en de belangrijkste regels.
Download het whitepaper