Betrek de ondernemingsraad tijdig bij besluitvorming

29 oktober 2022
Artikel

Over bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) opgesomde voorgenomen besluiten moet de ondernemer de ondernemingsraad tijdig betrekken voor advies.  

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Ondernemingsraad

Voorgenomen besluiten

De voorgenomen besluiten waarvoor dit geldt, staan opgesomd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het gaat dan om besluiten op bedrijfseconomisch en organisatorisch vlak of besluiten over het benoemen en ontslaan van bestuurders en in bijna alle gevallen moet het gaan om een belangrijk besluit. Het gaat er daarbij om of het besluit objectief gezien als belangrijk kan worden gekwalificeerd. Het is dus niet relevant hoe u als ondernemer dit besluit ervaart.

Als richtlijn om het belang van een besluit vast te stellen, kunt u onder andere kijken naar de impact van het besluit op het aantal personeelsleden, de aard van de personele gevolgen en de financiële gevolgen. Komt u er niet uit met de ondernemingsraad (OR)? Dan kunt u de Ondernemingskamer uitspraak laten doen of een voorgenomen besluit als belangrijk moet worden gekwalificeerd in de zin van de WOR, en daarmee adviesplichtig is.

Wezenlijke invloed besluit

Daarnaast is het cruciaal dat u de ondernemingsraad tijdig om advies vraagt over een voorgenomen besluit. Het advies van de ondernemingsraad moet nog van wezenlijke invloed kunnen zijn op het te nemen besluit. Is dit niet het geval? Dan heeft dat verregaande consequenties. Het genomen besluit zal geen stand houden. Dat kan ertoe leiden dat beoogde partnerships, aandelentransacties of benoemingen en ontslagen van bestuurders geen doorgang vinden of vertraging oplopen. Voor u  kan dit leiden tot schade.  

Het is daarom verstandig om procesafspraken te maken met de ondernemingsraad. U spreekt dan met de OR af in welk stadium en hoe zij wordt betrokken bij belangrijke voorgenomen besluiten. U bent sowieso op grond van artikel 24  van de WOR verplicht om de ondernemingsraad minimaal twee keer per jaar te infomeren over in voorbereiding zijnde voorgenomen advies- en instemmingsplichtige besluiten.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het betrekken van de ondernemingsraad bij besluitvorming of heeft u vragen over arbeids- of medezeggenschapsrecht? Neem contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438060 of stuur Ralph een mail.

Wilt u meer weten over het betrekken van de ondernemingsraad bij besluitvorming of heeft u vragen over arbeids- of medezeggenschapsrecht? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
076-5438060
Icoon downloaden whitepaper

Ondernemingsraad: rechten en plichten

Weten hoe u een OR opricht? En wat de rechten en plichten zijn?
Download het gratis whitepaper
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu