Spelregels bij bedrijfseconomisch ontslag

16 december 2022
Artikel

Wilt u als werkgever (een deel van) uw personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan moet u daarvoor een ontslagvergunning bij UWV indienen. Houd bij uw ontslagaanvraag rekening met deze spelregels.

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Mensen bespreken spelregels bij bedrijfseconomisch ontslag

Proces ontslagaanvraag UWV

Nadat u als werkgever een ontslagvergunning heeft ingediend bij UWV, mogen de betrokken medewerker(s) verweer voeren in de procedure. Vervolgens verleent UWV wel of niet een ontslagvergunning. Verleent UWV een ontslagvergunning? Dan mag u de arbeidsovereenkomst met de betreffende medewerker(s) opzeggen. Zorg dat u hierbij de regels voor opzegging in acht neemt. Als één van de partijen het oneens is met het besluit van UWV kan men in beroep bij de kantonrechter en zo mogelijk in hoger beroep bij het gerechtshof. Bij bedrijfseconomisch ontslag moet u de ontslagen medewerker(s) een transitievergoeding betalen. Deze bedraagt grofweg een derde bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Bepaal bedrijfseconomische reden

Bepaal als werkgever welke bedrijfseconomische reden(en) van toepassing is bij de ontslagaanvraag: beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, reorganisatie, werkvermindering, financiële problemen, bedrijfsverhuizing en/of technologische veranderingen. Vervolgens moet u deze reden(en) onderbouwen. Afhankelijk van de gekozen grond(en) verplicht UWV u voorgeschreven gegevens / informatie aan te leveren. Denk aan jaarrekeningen, financiële prognoses, verklaringen van leveranciers en overige contractspartijen. Hierbij moet u ook aannemelijk maken dat ontslag van de voorgedragen medewerker(s) door bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is om tot een doelmatige(re) bedrijfsvoering te komen.

Gebruik het afspiegelingsbeginsel

U moet aantonen dat u de juiste medewerker(s) voordraagt voor ontslag. Gebruik hierbij het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel zorgt ervoor dat de leeftijdsverdeling van uw personeel voor en na ontslag ongeveer gelijk blijft. De medewerkers worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en worden afgespiegeld per uitwisselbare functie en per bedrijfsvestiging. Let op dat u eerst afscheid neemt van alle flexibele arbeidsrelaties, zoals diverse bepaalde tijd contractanten, payrollers, zzp'ers, personeel via een uitzendbureau en AOW-ers.  

Herplaats medewerkers

Tot slot moet u uzelf inspannen om medewerker(s) te herplaatsen binnen uw bedrijf (of groep). Al dan niet in een andere passende functie en na eventuele omscholing. Daarbij kijkt UWV onder meer naar het aantal vacatures dat u heeft uitstaan en wat u heeft gedaan en gaat doen om de medewerkers te behouden.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Ontslagaanvragen bij UWV op grond van bedrijfseconomische redenen zijn complexe trajecten. Laat u hierbij goed adviseren en bijstaan. Het team arbeidsrecht van ABAB Legal heeft hierin jarenlange ervaring en staat u graag bij met woord en daad. Meer weten? Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Bekijk alle artikelen over ontslag door reorganisatie.

Wilt u meer weten over bedrijfseconomisch ontslag? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Icoon whitepaper downloaden

Moet u afscheid nemen van personeel?

Wij zetten de te nemen stappen en regels voor u op een rij.
Download het stappenplan reorganisatie