Ontslag bij reorganisatie: wat betekent dit voor de transitievergoeding?

16 juni 2021
Artikel

Elke werknemer die onvrijwillig ontslagen wordt, heeft recht op een transitievergoeding. Het uitgangspunt hierbij is dat u als werkgever het initiatief heeft genomen tot ontslag. In het geval van een reorganisatie vraagt dit extra aandacht.

Monique van der Manden-Poels
Neem contact op met:
Monique van der Manden-Poels Jurist arbeidsrecht
Mensen praten over ontslag bij reorganisatie en wat dit betekent voor de transitievergoeding

Transitievergoeding

De transitievergoeding is als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 in het leven geroepen. Het is een compensatie voor werknemers voor de financiële gevolgen van het ontslag én als financiële steun om de overstap naar een andere baan te organiseren. Met ingang van 1 januari 2020 is door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) de opzet van de transitievergoeding gewijzigd. De leeftijd van werknemers, de lengte van het dienstverband en de grootte van een onderneming zijn niet meer relevant voor de vergoeding. Voorheen had de werknemer pas recht op een transitievergoeding als hij twee jaar of langer in dienst was. Sinds de WAB bouwt de werknemer dat recht op vanaf zijn eerste werkdag. De transitievergoeding is desondanks sinds 1 januari 2020 goedkoper geworden voor de meeste werkgevers. De hoogte van de transitievergoeding wordt sindsdien berekend op basis van het aantal dienstjaren van de werknemer. Ook wordt zijn bruto maandsalaris verhoogd met eventuele vaste vergoedingen of met bonussen uit het verleden. Dit betekent dat de transitievergoeding nu een derde bruto maandsalaris per jaar dienstverband bedraagt en dat dit bedrag naar rato van het aantal jaren wordt opgebouwd.

Situaties geen transitievergoeding

Er zijn een aantal situaties waarin de transitievergoeding niet verschuldigd is.

 • Het ontslag is het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer (ontslag op staande voet).
 • In de cao is een vergelijkbare regeling getroffen.
 • De onderneming is in staat van faillissement verklaard.
 • Voor de onderneming is surseance van betaling verleend.
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Compensatie van UWV

Er zijn ook situaties waarin u de betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgt door het UWV:

 • Ontslag vanwege twee jaar arbeidsongeschiktheid.
 • Een bedrijfsbeëindiging bij werkgevers met minder dan 25 werknemers door:
  • pensionering werkgever (met ingang van 1 januari 2021);
  • overlijden van de werkgever (met ingang van 1 januari 2021);
  • ziekte of gebreken van de werkgever (nader te bepalen moment).

Transitievergoeding bij gedwongen ontslag

Is bij de reorganisatie sprake van een gedwongen ontslag en is daarvoor de arbeidsovereenkomst opgezegd? Dan moet u de wettelijke transitievergoeding betalen. U kunt de werknemer deze transitievergoeding uit eigen beweging betalen bij de eindafrekening. U kunt ook het initiatief bij de werknemer laten om aanspraak te maken op de transitievergoeding. Let hierbij op dat drie maanden na de ontslagdatum het recht op de transitievergoeding vervalt.

Transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Komt u bij de reorganisatie een beëindiging met wederzijds goedvinden overeen? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst onder de voorwaarden zoals deze afgesproken zijn. Dit kan met of zonder transitievergoeding zijn of met een lagere of hogere ontslagvergoeding in de plaats van de wettelijke transitievergoeding.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Gaat u reorganiseren? Besteed dan voldoende aandacht aan de transitievergoeding. De juristen arbeidsrecht van ABAB Legal ondersteunen en adviseren u hier graag bij. Neem contact op met Monique van der Manden, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647183 of stuur Monique een e-mail.

Bekijk alle artikelen over ontslag door reorganisatie.

Wilt u meer weten over de transitievergoeding bij ontslag? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Monique
Icoon whitepaper downloaden

Moet u afscheid nemen van personeel?

Wij zetten de te nemen stappen en regels voor u op een rij.
Download het stappenplan reorganisatie
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu