Wet arbeidsmarkt in balans: aanbieden vaste uren oproepkrachten iedere 12 maanden verplicht

23 november 2022
Artikel

Met ingang van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gelden nieuwe regels voor oproepovereenkomsten, zoals de nulurencontracten en de zogenoemde min-maxcontracten met garantie-uren en daarboven oproepuren.

Portretfoto van Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Oproepkracht aan het werk achter laptop

Als werkgever bent u voortaan verplicht een medewerker die bij uw onderneming in dienst is op basis van een oproepovereenkomst op een bepaald moment vaste uren aan te bieden. Let wel, cao’s kunnen uitzondering maken op die verplichting.

Wat voor aanbod en wanneer

U moet uw medewerker die bij u in dienst is op basis van een oproepovereenkomst na iedere twaalf maanden een schriftelijk aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Bij de berekening van die twaalf maanden moet u de periode van inleen en/of rechtsvoorgangers meetellen. Het schriftelijke aanbod voor de vaste arbeidsomvang moet ten minste gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande twaalf maanden. Het is aan de medewerker om daar binnen één maand op te reageren met een weigering of aanvaarding van het urenaanbod.

Wat te doen na weigering of aanvaarding

Bespreek van tevoren de verschillen in flexibele en vaste ureninzet met uw medewerker. Zo zijn de gevolgen bij aanvaarding bekend bij de medewerker. Weigert de medewerker het aanbod en duurt de oproepovereenkomst voort, dan moet u na twaalf maanden opnieuw een aanbod doen. Aanvaardt de medewerker het aanbod, dan is het belangrijk de arbeidsvoorwaarden opnieuw vast te leggen. Dit is ook noodzakelijk voor het eventueel mogen toepassen van de lage WW-premie. Het verlies aan flexibiliteit kan u op dat punt wellicht enig voordeel bieden.

Gevolgen als u geen aanbod doet

Ga na welk type arbeidsovereenkomsten u gebruikt en of er sprake is van oproepovereenkomsten. Bij oproepovereenkomsten bent u immers verplicht een aanbod te doen. Heeft u het aanbod niet of te laat gedaan of kunt u niet bewijzen dat het gedane aanbod geweigerd is? Dan kan uw medewerker, ook na langere tijd, nog aanspraak maken op het loon dat daardoor vanaf die dertiende maand is misgelopen. De medewerker heeft dat verschil in uren dan niet gewerkt, maar heeft wel een loonvordering om op uw onderneming te verhalen.

Voorkom forse loonvorderingen

Laat u adviseren door een van onze juristen arbeidsrecht of en op welk moment u bij bepaalde arbeidsovereenkomsten en/of voor bepaalde werknemers een aanbod moet doen, welke uren u moet meetellen voor de arbeidsomvang of laat u adviseren over de aanbodbrief zelf. Dit alles om forse loonvorderingen in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)? Neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Inge een e-mail

Wilt u meer weten over de WAB en oproepkrachten? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu