Uw zorgplicht bij een bedrijfsongeval

4 maart 2022
Artikel

Helaas gebeurt het nog regelmatig: een werknemer heeft een arbeidsongeval, met ernstig letsel tot gevolg. Hij stelt met succes zijn werkgever aansprakelijk, omdat die ondanks de genomen veiligheids- en voorzorgmaatregelen niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Voldoet u aan uw zorgplicht?

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Zorgplicht

Wettelijke zorgplicht

U  heeft een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid op het werk. Dat betekent dat u moet voorzien in een veilige en gezonde werkplek, de juiste werkmiddelen en instructies om veilig te werken. U moet dus zo veel mogelijk voorkomen dat zich ongevallen op het werk voordoen. Gebeurt dat toch? Dan bent u aansprakelijk, tenzij u kunt aantonen dat u uw zorgplicht bent nagekomen. U bent ook niet aansprakelijk voor de letselschade, als uw werknemer deze zelf met opzet of door bewust roekeloos handelen, heeft veroorzaakt. Uit rechtspraak blijkt dat u niet snel voldoet aan de zorgplicht.

Goed voorbeeld van voldoen aan zorgplicht

In een uitspraak van de rechtbank Overijssel geeft de werkgever het perfecte voorbeeld van het voldoen aan de zorgplicht. De werknemer in kwestie viel tijdens zijn werkzaamheden op een dak maar liefst zeven meter naar beneden, omdat hij zijn vallijn losgekoppeld had en dus niet gezekerd was. De werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk voor zijn schade.

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever aan zijn zorgplicht had voldaan, omdat hij concrete en adequate maatregelen en voorzieningen heeft getroffen voor het werken op hoogte en om valrisico’s te voorkomen:

  • de risico’s zijn als onderdeel van de RI&E in kaart gebracht;
  • er zijn toolboxmeetings georganiseerd (onder andere over de gevaren van werken op een hellend dak);
  • de specifiek op dit werk toegespitste risico's zijn geïnventariseerd op meerdere momenten voorafgaand aan de werkzaamheden, voor het laatst op de dag waarop het werk ging starten voorafgaand aan het werk zelf;
  • er is voorzien in (technische) voorzieningen (aanlijnkabels, loopplanken, harnasgordels met vallijn) met instructies hierover.

De rechter concludeert daarom dat de werkgever geen rekening hoefde te houden met de handeling van de werknemer. Er was in dit geval dus sprake van bewust roekeloos handelen van de werknemer. Zijn schade blijft dus voor zijn eigen rekening en risico.

Het is dus belangrijk dat u als ondernemer aan uw (vergaande) zorgplicht voldoet door middel van het treffen van veiligheidsmaatregelen, het wijzen op de nakoming daarvan en het opstellen en regelmatig actualiseren van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Meer informatie of advies?

Wilt u meer weten over de zorgplicht? Wij helpen u graag. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647219 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over de zorgplicht? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817