Hoe mag u verrekenen met het salaris van werknemers?

15 juni 2021
Artikel

In de praktijk gaat het vaak verkeerd: het verrekenen van kosten, schade of schulden met het salaris van werknemers. Wat zijn de wettelijke (on)mogelijkheden voor verrekening tijdens en aan het einde van de arbeidsovereenkomst (de eindafrekening)?

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Salaris verrekenen van werknemers.

Tijdens de arbeidsovereenkomst 

Tijdens de duur van het dienstverband mag u alleen in specifieke gevallen bedragen met het loon verrekenen.

Het moet hierbij gaan om een opeisbaar bedrag dat verband houdt met: 

  • Een door de werknemer verschuldigde schadevergoeding. Bijvoorbeeld de opzettelijk of door bewuste roekeloosheid veroorzaakte schade, die een werknemer heeft toegebracht aan bedrijfseigendommen. 
  • Een door de werknemer verschuldigde boete. Bijvoorbeeld een boete die de werknemer verbeurt als hij een verbod van nevenwerkzaamheden overtreedt. U mag in dit geval maximaal 10% van het loon verrekenen met de verschuldigde boete.  
  • Een geldlening. Om deze met het salaris te mogen verrekenen, moet u beschikken over een schriftelijke geldleningovereenkomst, waaruit blijkt dat de lening uit het salaris mag worden afgelost.  
  • Onverschuldigd (of teveel) betaald loon.  
  • De huurprijs van een woning, gereedschap of van een werktuig dat de werknemer van u heeft gehuurd. U kunt de (periodiek) verschuldigde huurprijs alleen met het loon verrekenen als er een schriftelijk huurovereenkomst is.  

Beslagvrije voet 

In alle andere gevallen is verrekening met het loon (tijdens het dienstverband) niet toegestaan. Bovendien mag u nooit verrekenen met dat deel van het loon dat onder de zogenaamde beslagvrije voet valt. Dit is een bedrag dat overeenkomt met 90% van de bijstandsnorm. Dit bedrag moet elke werknemer volgens de overheid tenminste aan loon ontvangen, zodat hij in zijn levensonderhoud (en van zijn gezin) kan blijven voorzien. 

Aan het einde van de arbeidsovereenkomst 

Aan het einde van de arbeidsovereenkomst zijn de verrekeningsmogelijkheden een stuk ruimer. Houd er wel rekening mee dat u altijd ten minste de beslagvrije voet moet uitbetalen. Aan het einde van de arbeidsovereenkomst mag u geldbedragen met de eindafrekening verrekenen als: 

  • Er sprake is van een van de vorderingen zoals hierboven genoemd, mits de vordering opeisbaar is. Het verschuldigde geldbedrag moet zonder nader onderzoek vast te stellen zijn. Als bijvoorbeeld vaststaat dat de werknemer u een schadevergoeding moet betalen, maar het is nog niet duidelijk hoeveel de schade precies bedraagt, dan mag dit bedrag niet worden verrekend. 
  • Een studieschuld.  

Studiekosten 

Het terugvorderen van studiekosten vergt een nadere toelichting. Dit is alleen mogelijk wanneer een studiekostenbeding of een studieovereenkomst bepaalt dat de betreffende werknemer (een deel van) de gemaakte studiekosten moet terugbetalen als de arbeidsovereenkomst tijdens of in een bepaalde periode na afronding van de studie eindigt. De openstaande studieschuld kan alleen bij de eindafrekening worden verrekend als: 

  • Er een schriftelijk studiekostenbeding of studiekostenovereenkomst is.
  • De terugbetalingsregeling vermindert naarmate de arbeidsovereenkomst langer heeft voortbestaan sinds de afronding van de studie of opleiding (de zogenaamde ‘glijdende schaal’). 

Bovendien kan een rechter tot het oordeel komen dat het niet redelijk is om bepaalde studiekosten terug te vorderen, met name als uw organisatie zelf heeft aangestuurd op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Win bij twijfel (preventief) juridisch advies in.  

Ten onrechte verrekend 

Als niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan, hoeft de werknemer geen genoegen te nemen met de verrekening. Hij kan dan alsnog het gehele loon vorderen met wettelijke rente én een wettelijke verhoging, die kan oplopen tot maar liefst 50% van het verschuldigde loon. Neem daarom bovenstaande verrekeningsregels zeker in acht!

Vragen over verrekening?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over het verrekenen met loon van werknemers? Onze juristen arbeidsrecht adviseren én begeleiden u graag.  Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over het verrekenen van salaris? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu