Medewerkers binden en boeien als hippisch ondernemer

6 juli 2022
Artikel

De krappe arbeidsmarkt is voor veel hippische bedrijven momenteel een groot probleem. In deze sector is het benaderen van medewerkers van concurrenten dagelijkse praktijk.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Tevreden werknemer op paard

Dit alles maakt het voor werkgevers niet alleen moeilijker om nieuwe medewerkers te vinden, maar ook om huidig personeel te behouden. Dat kan door medewerkers te binden en te boeien. Hoe doet u dit op uw hippische bedrijf?

Sterke verbinding zorgt voor langer arbeidsverband

Medewerkers die zich verbonden voelen, hebben de missie en visie van de organisatie eigen gemaakt. Dit betekent dat ze hun eigen identiteit verbinden aan die van het bedrijf. Hoe sterker de verbinding, hoe meer ervoor nodig is om deze te breken en de medewerker afstand te laten nemen van de werkgever. Het investeren in de band met medewerkers voorkomt dat zij zich snel laten verleiden door een werkaanbod elders.

Boeien gaat om het vasthouden van medewerkers. Geboeide medewerkers voelen zich niet zozeer verbonden aan de identiteit van de organisatie, maar zijn geboeid (worden vastgehouden) door datgene wat ze krijgen. Dat kan salaris zijn, maar ook een fijne werksfeer en uitdagende of leuke werkzaamheden. Het boeien en binden van medewerkers hoeft elkaar overigens niet uit te sluiten.

Tips om medewerkers (langer) aan uw bedrijf te binden:

  • Bied goede primaire arbeidsvoorwaarden, zoals een salaris op maat, afgestemde werktijden en vakantiedagen en beloningen bij bepaalde prestaties.
  • Bied creatieve secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een woning op het erf, stalling van een paard of de mogelijkheid tot het volgen van lessen of gebruik van faciliteiten.
  • Bied scholing aan, zodat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.
  • Werk medewerkers goed in, zodat ze sneller fan worden van uw bedrijf.
  • Focus op extra werkplezier door medewerkers meer vrijheid en flexibiliteit te geven.
  • Luister naar de creatieve en innovatieve ideeën van uw medewerkers. Geef aan dat u hiervoor openstaat en een creëer een betere werkrelatie.
  • Beperk hiërarchie door medewerkers te laten doen waar zij goed in zijn.
  • Geef waar mogelijk verantwoordelijkheid en uitdaging. Werknemers met een intrinsieke (van binnenuit) motivatie hebben meer waardering voor hun werk.
  • Zorg voor balans tussen flexibel en vast personeel. Overweeg om sneller een vast contract aan te bieden. Daarmee toont u waardering en biedt u baanzekerheid.

Medewerkersparticipatie als bindmiddel

Het behouden van werknemers lijkt in deze krappe arbeidsmarkt belangrijker dan ooit. Om te beginnen is het niet alleen een oplossing om medewerkers te binden en boeien, maar kan het ook een ander of groter doel dienen. Bijvoorbeeld het voorsorteren op een bedrijfsovername doordat de ‘key-werknemers’ verbonden blijven.

Wilt u een medewerker betere arbeidsvoorwaarden geven? Zorg dan dat u weet wat de betreffende medewerker belangrijk vindt. Gaat het om een betere beloning, gaat het om invloed binnen de onderneming of juist om een combinatie van beide? Als ondernemer moet u zich dan eerst afvragen of u bereid bent een gedeelte van de zeggenschap in de onderneming te delen met anderen. Medewerkers worden namelijk medeaandeelhouder van uw bedrijf. Zo vergroot u de betrokkenheid en moedigt u ondernemerschap aan. Ligt de nadruk op een betere beloning? Dan is het verstandig door te rekenen wat de nieuwe opzet concreet in euro’s betekent. Bent u bereid een medewerker te laten delen als het rendement in korte tijd hoog is? En is uw medewerker bereid om risico te lopen?”

Gefaseerde bedrijfsoverdracht

Medewerkersparticipatie wordt ook wel gebruikt als middel om een (gefaseerde) bedrijfsovername tot stand te brengen. De overgang van ‘gewone’ medewerker naar ‘mede-eigenaar’ brengt de nodige aandachtspunten met zich mee. Ten aanzien van de arbeidsrelatie moet u zich afvragen of, en zo ja in welke mate er dan nog sprake is van een gezagsverhouding. Het antwoord op die vraag kan belangrijke gevolgen hebben voor de positie van de werknemer, bijvoorbeeld ten aanzien van de verzekeringsplicht. 

Afspraken vastleggen

Als u besluit tot een participatieregeling, is het belangrijk dat de structuur van uw bedrijf hierop ingericht is. Heeft u een besloten vennootschap? Dan moeten de statuten aangepast worden. Heeft u een eenmanszaak? Dan zal participatie betekenen dat u een samenwerking aangaat (vof of maatschap) en dat de medewerker verdergaat als ondernemer. 

Bij participatie is het van belang dat de afspraken helder zijn. Wilt u met de participatie medewerkers voor langere tijd aan uw bedrijf binden? Leg dan vast hoe lang een medewerker gebonden is aan de organisatie en wat een vertrek betekent voor de participatie. Als u werkt in een bv-vorm, kunt u deze afspraken vastleggen in een regelement of participatieovereenkomst. Als u de overstap maakt van een eenmanszaak naar vof of maatschap, kunt u de afspraken vastleggen in een vennootschapscontract.

Onderlinge verhoudingen medewerkers

Bij het invoeren van werknemersparticipaties is een goede communicatie naar de werknemers erg belangrijk. Bedenk dat u onderscheid gaat maken tussen medewerkers. Dit doet wat met de onderlinge verhoudingen en dus de samenwerking. Voor de werknemers die de mogelijkheid krijgen om participaties te verwerven, is het belangrijk hun verwachtingen goed te managen. Komen de verwachtingen van de werknemers overeen met hetgeen u hen gaat bieden? Zo niet, dan is het eerder een teleurstelling dan een bindmiddel.

Meer informatie?

Weten hoe u als hippisch ondernemer uw werknemers bindt en boeit? Neem contact op met Geert Rouwet, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647219 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over het binden en boeien van werknemers? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817