Aandachtspunten bij ontslag met wederzijds goedvinden

16 juni 2021
Artikel

Bent u genoodzaakt om het dienstverband met één of meerdere werknemers te beëindigen? Dan kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden. U maakt dan samen afspraken over het ontslag die u vastlegt in een vaststellingsovereenkomst. Besteed daarbij aandacht aan deze aandachtspunten.

Monique van der Manden-Poels
Neem contact op met:
Monique van der Manden-Poels Jurist arbeidsrecht
Meneer bekijkt aandachtspunten bij ontslag met wederzijds goedvinden

Houd rekening met opzegtermijn

In de vaststellingsovereenkomst moet u rekening houden met de (fictieve) opzegtermijn. De opzegtermijn ligt wettelijk vast en hangt af van het aantal jaren dat uw werknemer bij u in dienst is. Van deze wettelijke termijn kan bij cao worden afgeweken. Als u met uw werknemer geen of een te korte opzegtermijn overeenkomt, heeft uw werknemer in de eerste periode na einde dienstverband geen recht op een WW-uitkering. UWV keert pas een WW-uitkering uit nadat de juiste toegepaste opzegtermijn is verstreken.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Is uw werknemer voor bepaalde tijd bij u in dienst? Dan kunt u het dienstverband niet zomaar opzeggen voor de afgesproken einddatum. Dit is alleen mogelijk als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of als het in de geldende cao staat die op u van toepassing is.

Wilt u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke niet tussentijds opgezegd mag worden, toch beëindigen vóór de afgesproken einddatum? Dan heeft uw werknemer pas vanaf deze einddatum recht op een WW-uitkering.

Let op bedenktermijn medewerker

Uw werknemer heeft een bedenktermijn om op de gesloten vaststellingsovereenkomst terug te komen. U moet uw werknemer hierover informeren. Bij voorkeur vermeldt u dit in de vaststellingsovereenkomst. Uw werknemer kan deze wettelijke bedenktermijn schriftelijk binnen twee weken na de datum waarop de overeenkomst is gesloten, inroepen. Let op: wanneer u de wettelijke bedenktermijn niet schriftelijk aan de werknemer heeft gecommuniceerd, wordt de termijn daarvan niet twee maar drie weken.

Voorlopige ontslagaanvraag bij UWV

Uw werknemer kan zich ziekmelden op het moment dat het voornemen om het dienstverband te beëindigen, is uitgesproken. Deze situatie doet zich zeker voor wanneer u er met de werknemer via een vaststellingsovereenkomst uit wilt komen. Om dit te ondervangen is het raadzaam om voorafgaand aan het gesprek over de vaststellingsovereenkomst een voorlopige ontslagaanvraag in te dienen bij UWV. Een zieke werknemer mag u namelijk niet ontslaan in verband met het opzegverbod tijdens ziekte. Als uw werknemer zich ziekmeldt, terwijl er al een voorlopige ontslagaanvraag bij UWV ligt, is het opzegverbod niet van toepassing. Als u samen tot een ontslag met wederzijds goedvinden bent gekomen en de bedenktermijn is verstreken, kan de voorlopige ontslagaanvraag bij UWV ingetrokken worden.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u het dienstverband met één of meerdere werknemers beëindigen via een vaststellingsovereenkomst? Neem dan contact op met Monique van der Manden-Poels, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647183 of stuur Monique een e-mail.

Bekijk alle artikelen over ontslag door reorganisatie.

Wilt u meer weten over ontslag met wederzijds goedvinden? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Monique
Icoon whitepaper downloaden

Moet u afscheid nemen van personeel?

Wij zetten de te nemen stappen en regels voor u op een rij.
Download het stappenplan reorganisatie
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu