Zieke AOW’ers recht op loondoorbetalingstermijn van zes weken

4 januari 2023
Artikel

Weet u dat voor AOW-gerechtigde werknemers niet altijd dezelfde arbeidsrechtelijke regels gelden? Vanaf juli 2023 geldt er een nieuwe loondoorbetalingstermijn van zes weken bij zieke AOW-gerechtige werknemers. Dit geldt alleen voor de werknemers die vanaf die datum hun eerste ziektedag hebben.

Portretfoto van Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Contract

Werkt deze kortere termijn door bij andere regels?

Deze verkorte termijn is geregeld in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Uw loondoorbetalingsplicht is hierdoor niet alleen beperkter geworden, maar ook uw daarmee samenhangende re-integratieplicht en het opzegverbod tijdens ziekte. De samentellingregels blijven wel hetzelfde, zodat twee ziekteperioden die elkaar binnen vier weken opvolgen als één ziekteperiode gezien worden. De periode van zes weken is dan eerder bereikt. Eindigt de arbeidsovereenkomst? Dan heeft uw zieke AOW-gerechtigde werknemer nog recht hebben op een Ziektewetuitkering. Van deze uitkering is de termijn ook zes weken.

Extra aandachtspunten opzegging bij ziekte

De arbeidsovereenkomst mag vanaf juli 2023 eerder opgezegd worden dan voorheen. U moet echter wel letten op het feit dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen opgezegd mag worden als er een tussentijds opzegbeding opgenomen is in de arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt die eis niet.

Het is ook goed om te weten dat de opzegtermijn een termijn van één maand en tegen het einde van de maand bepaalt. In de arbeidsovereenkomst of bij cao kunnen er wellicht onbedoeld andere afspraken gemaakt zijn over die opzegtermijn.

Meer weten?

Om onduidelijkheden te voorkomen is het goed om bij het in dienst nemen van een AOW-gerechtigde medewerker de arbeidsvoorwaarden goed vast te leggen in een nieuwe arbeidsovereenkomst. Wij helpen u hier graag bij. Neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke regels voor AOW-gerechtigde werknemers? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge