Belangrijke onderdelen van een arbeidsovereenkomst

17 maart 2021
Artikel

Op internet zijn talloze standaard modellen van arbeidsovereenkomsten te vinden. Deze zijn echter niet toegespitst op uw bedrijf. Voorkom problemen door als werkgever uw arbeidsovereenkomsten schriftelijk goed vast te leggen. Zorg daarom dat u deze elementen opneemt.

Monique van der Manden-Poels
Neem contact op met:
Monique van der Manden-Poels Jurist arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst wordt getekend.

Onderdelen arbeidsovereenkomst

Behalve het opnemen van de aanvang en duur van de arbeidsovereenkomst, de functie, het loon en de arbeidsduur per week of per maand zijn er nog een aantal andere essentiële zaken om op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Proeftijd

Kom een proeftijd overeen met uw werknemer. Afhankelijk van een eventuele cao en de duur van de arbeidsovereenkomst kunt u een proeftijd van één of twee maanden overeenkomen. Deze periode biedt voor beide partijen de kans om te bekijken of u aan elkaars verwachtingen voldoet. Tijdens deze periode kunt u beiden de arbeidsovereenkomst direct opzeggen. Let wel: de proeftijd moet u vóór de aanvangsdatum overeenkomen en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Tussentijds opzegbeding

Een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan, buiten de proeftijd, niet zomaar tussentijds worden opgezegd. Dit geldt voor zowel werkgever als werknemer. Als u die mogelijkheid toch wilt hebben, moet u een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Dit is van belang omdat na een aantal maanden alsnog duidelijk kan worden dat de werknemer toch niet aan uw verwachtingen voldoet.

Let wel: u kunt als werkgever pas tussentijds opzeggen als u toestemming heeft gekregen van UWV of als u samen met uw werknemer de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.

Geheimhouding

U wilt als werkgever graag voorkomen dat vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Het is daarom belangrijk dat dit goed wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Klapt een medewerker toch uit de school, dan komt hij zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na en kunt u de eventueel geleden schade verhalen op de werknemer. Het is van belang dat wordt vastgelegd dat een geheimhoudingsbeding niet alleen van kracht is gedurende de periode dat de werknemer in dienst is, maar juist ook in de periode daarna.

Concurrentie- en relatiebeding

Als u niet wilt dat uw werknemer zomaar bij de concurrent aan de slag gaat na het einde van het dienstverband is het verstandig om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding is bedoeld om te voorkomen dat uw (oud)werknemer uw relaties meeneemt naar de volgende werkgever. Goede vastlegging hiervan is cruciaal, omdat rechters veelal in het voordeel van de werknemer oordelen. Het opnemen van zwaarwegende bedrijfsbelangen is dan ook van groot belang.

Het is ook verstandig om bij deze clausules een boetebeding op te nemen. De kans is dan aanzienlijk kleiner dat een werknemer een dergelijk beding overtreedt.

Meer weten?

Dit is slechts een greep uit de belangrijkste zaken die in een arbeidsovereenkomst moeten staan. Bij ABAB Legal stellen wij kwalitatief goede arbeidsovereenkomsten op maat op. We kijken zowel naar uw wensen als naar uw onderneming en de eventueel bijbehorende cao. Wilt u meer weten over onze arbeidsovereenkomsten? Neem dan contact op met Monique van der Manden-Poels, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647183 of stuur Monique een e-mail.

Wilt u meer weten over arbeidscontracten? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Monique