Uw re-integratieplicht na twee jaar ziekte: geen afstel ondanks WIA-keuring

12 december 2022
Artikel

Bij een langdurig zieke werknemer gelden er een aantal spelregels. U moet het salaris van deze werknemer gedurende twee jaar doorbetalen, daarnaast bent u verplicht al het nodige te doen voor de re-integratie. Deze verplichting eindigt niet nadat de twee jaar termijn bereikt is en de werknemer gekeurd is voor de WIA. Dat oordeelde de rechtbank recent.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
twee vrouwen in gesprek over re-integratieplicht

Uitspraak rechtbank

Een werknemer was langdurig arbeidsongeschikt en had samen met de werkgever meerdere re-integratiepogingen ondernomen. Kort voor het einde van de termijn van twee jaar is deze werknemer voor twintig uur per week aangepast werk gaan verrichten binnen het bedrijf. Tijdens de gebruikelijke WIA-keuring oordeelde UWV dat de werknemer 80-100% arbeidsongeschikt is verklaard, daarmee kreeg hij recht op een loongerelateerde WIA-uitkering (WGA). De werkgever heeft vervolgens de loondoorbetaling na twee jaar stopgezet en aangegeven dat het verstrijken van deze termijn eveneens aanleiding gaf om het aangeboden passende werk stop te zetten. De werknemer spande een kort geding aan met het verzoek om het loon en het aangeboden passende werk door te laten lopen. De kantonrechter stelde de werknemer in het gelijk. Volgens de rechtbank loopt de re-integratieverplichting van de werkgever ook na twee jaar door. Het enkele feit dat deze termijn is afgelopen, betekent niet dat de werkgever de werknemer niet meer hoeft toe te laten tot het eerder aangeboden passende werk. De werkgever mag hier alleen een uitzondering op maken wanneer het aangeboden (passende) werk leidt tot een onevenredige (financiële) belasting voor het bedrijf. Dit laatste was hier echter niet aan de orde.

Voorkom verrassingen

Deze uitspraak laat zien dat situaties waarbij de werknemer langdurig ziek is, lastig zijn. U moet aan uw re-integratieverplichtingen in de eerste twee ziektejaren voldoen. Ook moet u er rekening mee houden dat het re-integratieproces met een langdurig zieke werknemer niet per definitie ophoudt wanneer de termijn verstreken is. Om verrassingen te voorkomen, is het van belang dat u zich tijdig juridisch in re-integratiedossiers laat bijstaan. Zo weet u welke rechten en plichten er gelden tijdens en na afloop van de ‘wachttijd’ van twee jaar.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. voWilt u ondersteuning of advies bij een langdurig zieke werknemer? Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over re-integratieplicht? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu