Zzp’ers: wel of niet aanmerken als werknemers binnen uw onderneming?

15 december 2022
Artikel

Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld over de vraag: moet Deliveroo zijn maaltijdbezorgers als werknemers aanmerken? Het gerechtshof oordeelde dat dit het geval is. Welke gevolgen heeft deze uitspraak voor ondernemers werkzaam met zzp’ers?

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Twee mannen in gesprek over een zzp'er aanmerken als werknemer

Werkwijze relevant

De bedoeling van partijen in een schriftelijke overeenkomst is niet doorslaggevend voor de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Deze conclusie van het gerechtshof volgt uit een eerder arrest van de Hoge Raad van december 2020. Hierin concludeerde de hoogste rechter dat juist de manier waarop er gewerkt wordt van doorslaggevende betekenis is voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de in die situatie geldende feiten en omstandigheden. De rechter houdt daarbij rekening met de elementaire criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst namelijk a.) arbeid, b.) loon en c.) gezag.

Feiten en omstandigheden Deliveroo

In de zaak Deliveroo meent het gerechtshof weliswaar dat de maaltijdbezorgers hun werk in vrijheid kunnen verrichten, maar dat de overige omstandigheden wél wijzen op een arbeidsovereenkomst. Zo is er sprake van betaling van loon en bestaat er een gezagsverhouding tussen Deliveroo en de maaltijdbezorgers. Ook heeft Deliveroo voor haar bezorgers zowel een ongevallen- als aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en zijn de verdiensten per uur vanuit Deliveroo niet zodanig dat de bezorgers daarmee eigen voorzieningen kunnen treffen zoals het sluiten van een verzekering en pensioenregeling. Tot slot hecht het gerechtshof in de beoordeling weinig waarde aan het feit dat Deliveroo gebruik heeft gemaakt van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Het gerechtshof meent namelijk dat dit document een vooraf opgestelde overeenkomst is, die geen rekening houdt met specifieke rechten en plichten voor het al dan niet aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst.

Betekenis voor ondernemers

Hoewel inmiddels bekend is dat Deliveroo in cassatie gaat tegen de uitspraak van het gerechtshof, is de uitkomst van deze kwestie nu al relevant voor de praktijk. Is uw businessmodel gebaseerd op de inzet van zzp’ers? Dan is het van belang dat u zich bewust bent van het feit dat het juridische document op zichzelf niet volstaat om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De manier waarop u de samenwerking feitelijk heeft geregeld, is uiteindelijk leidend en zal per situatie kritisch moeten worden bekeken. Immers, de ene zzp’er is de andere niet. Inventariseer de manier van samenwerken met uw zzp’ers en laat uw adviseur meekijken om inzicht te krijgen in de eventuele risico’s. Doe dit voordat u de samenwerking vastlegt in een overeenkomst.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u ondersteuning of advies bij het werken met zzp’ers? Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over het werken met zzp'ers? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu