Cumulatie van ontslaggronden: hoe zit dat?

25 november 2022
Artikel

Uw werknemer functioneert niet naar behoren, maar u heeft onvoldoende dossier opgebouwd. Of uw werknemer en u hebben een verstoorde arbeidsverhouding, maar u heeft geen mediation ingezet. U heeft geprobeerd tot een vaststellingsovereenkomst te komen, maar uw werknemer werkt daaraan niet mee. En toch wil u van deze werknemer af en zijn arbeidsovereenkomst beëindigen. Hoe pakt u dit aan? 

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
man leest artikel over ontslaggronden

Ontbindingsverzoek kantonrechter

Komt u er samen met uw werknemer niet uit? Dan kunt u alleen nog een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter om te komen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dat kan op grond van bijvoorbeeld verwijtbaar handelen, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Dit zijn in de praktijk de meest voorkomende ontslaggronden. Tot 1 januari 2020 moest de werkgever er in een ontbindingsprocedure voor zorgen dat minimaal één van de aangevoerde ontslaggronden voldragen was. Kortom: in geval van bijvoorbeeld disfunctioneren moest de werkgever ervoor zorgen dat deze ontslaggrond op zichzelf voldragen was. Er moest dus voldoende dossier zijn opgebouwd en onder andere een verbetertraject doorlopen zijn. Was een ontslaggrond niet op zichzelf voldragen? Dan hield het op. De werkgever kon dat ‘gat’ in de ontslaggrond niet aanvullen met een andere ontslaggrond en er volgde simpelweg geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  

Nieuwe ontslaggrond

Per 1 januari 2020 introduceerde de wetgever een nieuwe ontslaggrond: de i-grond. Bij deze ontslaggrond mag een werkgever vragen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst als er sprake is van een combinatie van een of meer niet voldragen ontslaggronden. Uit de wet volgt dat de combinatie van niet voldragen ontslaggronden zodanig moet zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet gevraagd kan worden de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op de i-grond, dan kan hij de betreffende werknemer een extra transitievergoeding toekennen van maximaal 0.5 maal de wettelijke transitievergoeding (dus bovenop de wettelijke transitievergoeding).

Strenge toetsing

Uit de (beperkte) rechtspraak over de i-grond blijkt dat kantonrechters vooralsnog streng toetsen aan de voorwaarden voor de i-grond. Het is niet zo dat een ontbinding op de i-grond zomaar toegewezen wordt. U moet er als werkgever voor blijven zorgen dat de aangevoerde ontslaggronden zoveel mogelijk voldragen zijn en u moet afzonderlijk toelichten waarom de i-grond in ieder geval wel een voldragen ontslaggrond is. Het lijkt er namelijk op dat kantonrechters menen dat in ieder geval één van de aangevoerde ontslaggronden bijna voldragen moet zijn. Kortom, blijf inzetten op maximale dossieropbouw en voldragen ontslaggronden zodat een verzoek op de i-grond slaagt.

Meer informatie of advies?

Neem voor meer informatie of advies over het ontbinden van arbeidsovereenkomsten contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438060 of mail Ralph.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
076-5438060
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu