Procederen: niet altijd een advocaat nodig

19 juni 2023
Artikel

Wordt u geconfronteerd met een procedure óf wilt u zelf een procedure opstarten? Dan denkt u waarschijnlijk al snel aan het inschakelen van een advocaat. Dat is echter zeker niet altijd nodig.

Procederen

Bij een groot aantal zaken heeft u helemaal geen advocaat nodig, maar kunt u de procedure bijvoorbeeld laten voeren door een jurist-gemachtigde van een accountantskantoor. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? In de meeste gevallen vergoeden rechtsbijstandsverzekeraars de kosten van deze jurist en eventuele deskundigen bij een procedure.

In welke gevallen procederen zonder advocaat?

In de wet is per rechtsgebied opgenomen wanneer u een advocaat nodig heeft en wanneer u uw zaak (ook) door bijvoorbeeld een jurist-gemachtigde kunt laten uitvoeren. We geven per rechtsgebied een kort overzicht van de betreffende procedures.

Arbeidsrecht, eerste aanleg

 • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst;
 • Ontslagvergunningaanvraag bij UWV (bedrijfseconomische en langdurige arbeidsongeschiktheid);
 • Transitievergoeding, aanzegvergoeding en billijke vergoeding;
 • Aansprakelijkstelling;
 • Arbeidsinspectie;
 • College voor de rechten van de mens inzake discriminatie;
 • WKA en inleenaansprakelijkheid;
 • Cao-handhavingscommissies;
 • Kort geding en bodemprocedures concurrentie/relatie/geheimhouding/anti-ronselbeding;
 • Vernietiging ontslag op staande voet;
 • Bezwaar en beroep sociale zekerheid UWV/SVB.

Ondernemingsrecht, eerste aanleg

 • Incasso’s tot € 25.000;
 • Huur;
 • Consumentenkoop.

Personen-familierecht, eerste aanleg

 • Verzoeken inzake bewind, curatele en mentorschap;
 • Verzoeken inzake ongedaanmaking wettelijke verdeling;
 • Erfrechtprocedures;
 • Toestemming rechtshandelingen minderjarige;
 • Handlichting;
 • Benoeming, schorsing en ontslag executeur/bewindvoerder.

Ruimtelijke ordening en milieu

 • Bestuursrechtzaken;
 • Wet Milieubeheer;
 • Wabo;
 • Ruimtelijk bestuursrecht;
 • Subsidie;
 • Handhaving ROM;
 • Waterwet;
 • Grondwateronttrekking;
 • Lozingenbesluit;
 • Ontgrondingswet;
 • Onteigeningswet;
 • Wet Natuurbescherming, verordening natuurbescherming;
 • Wet verontreiniging oppervlaktewater.

Agrarisch recht

 • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): betalingsrechten, vergroening, randvoorwaardenkorting;
 • Mestbeleid: fosfaatrechten, fosfaatreductieplan en mestboetes;
 • Subsidies;
 • Pachtrecht: indeplaatsstelling/medepacht, opzegging en pachtprijzen.

Advocaat of jurist-gemachtigde?

Uiteraard kiest u zelf of u uw procedure laat voeren door een advocaat of bijvoorbeeld een jurist-gemachtigde, maar het inschakelen van een advocaat is voor bovenstaande procedures vaak niet noodzakelijk. Ook een jurist-gemachtigde levert doorgaans hoogstaand kwalitatief werk, is bedreven in procederen en meestal een stuk goedkoper dan een advocaat.

Meer informatie of advies

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over procederen en de keuze tussen een jurist-gemachtigde of een advocaat? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een e-mail.

Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu