Vakantie tijdens ziekte, welk loon moet u uw werknemer betalen?

1 december 2022
Artikel

Vraagt u zich af wat de hoogte van het vakantieloon is dat u aan uw werknemer moet betalen voor de vakantiedagen die hij opbouwt tijdens ziekte? Wij leggen het aan u uit.

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Laptop met strand als screensaver

Discussie hoogte loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens ziekte bouwt uw werknemer zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen op. Bij veel werkgevers leeft de gedachte dat de loonvergoeding voor deze dagen hetzelfde is als de hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte. U betaalt gedurende de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer volgens de wet ten minste 70% van het brutoloon.

Neemt uw werknemer gedurende de ziekteperiode een vakantiedag op of bij het einde van de arbeidsovereenkomst de overgebleven vakantiedagen uitbetaald wil krijgen, kan er discussie ontstaan over de hoogte van het loon waar tegen deze verlofdagen moeten worden uitbetaald. Het Europese Hof van Justitie heeft hier een antwoord op gegeven.

Vakantieloon uitbetalen tegen 100%

In de zaak bij het Hof stond de vraag centraal of het vakantieloon tijdens ziekte gebaseerd moest worden op het gebruikelijke loon tijdens ziekte als dat lager is dan het reguliere loon. Volgens het Hof is het recht op vakantie met behoud van salaris een zeer belangrijk uitgangspunt in het arbeidsrecht. De werknemer moet namelijk de gelegenheid hebben uit te rusten en te ontspannen na gedane arbeid. Om ervoor te zorgen dat de werknemer ook daadwerkelijk vakantie opneemt, moet hij hetzelfde loon ontvangen als de situatie dat hij bij de werkgever aan het werk is. Wanneer het vakantieloon bij een zieke werknemer lager ligt dan het normale loon, kan dit deze medewerker ervan weerhouden vakantie op te nemen. Bovendien is ziekte van de werknemer een onvoorziene omstandigheid waar hij geen invloed op heeft. Om die reden moet deze werknemer qua vakantieloon gelijk worden behandeld als een medewerker die niet ziek is. Het Hof concludeert dan ook dat het vakantieloon van een zieke medewerker tegen 100% moet worden doorbetaald. 

Kom op tijd in actie

De uitspraak betekent allereerst dat u zich goed moet realiseren dat u opgebouwde vakantiedagen tijdens ziekte tegen 100% van het gebruikelijke loon van uw werknemer moet uitbetalen. Daarnaast moet u goed in de gaten houden dat ook zieke werknemers hun vakantiedagen tijdig opnemen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat uw werknemer veel vakantiedagen opbouwt die hij achteraf kan opnemen of kan laten uitbetalen tegen het 100% van het op dat moment geldende loon. 

Meer informatie of advies?

Heeft u vragen over het vakantieloon van uw zieke werknemer? Of heeft u een andere vraag? Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht en mediator, via telefoonnummer 024-6485817 of e-mail Geert.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817