Artikelen

316 artikelen
 1. Artikel
  21 februari 2024

  Niet gewerkt, toch loon?

  Sinds januari 2020 bent u als werkgever verplicht om aan de werknemer het loon te betalen, ook als uw werknemer de arbeid niet verricht. Toch zijn er uitzonderingen op deze regel.
 2. Artikel
  21 februari 2024

  Pacht en fosfaatrechten: wat vindt de Hoge Raad?

  Er is geen wettelijke verplichting voor de pachter om bij einde pacht fosfaatrechten over te dragen aan de verpachter. Onlangs heeft de Hoge Raad een standpunt hierover ingenomen.
 3. Artikel
  8 februari 2024

  Regels van belasting betalen bij overlijden echtgenoot

  Bij het overlijden van u of uw echtgenoot is er mogelijk toch erfbelasting verschuldigd bij een zogenaamd langstlevende-testament.
 4. Artikel
  5 februari 2024

  Circulair bouwen: de juridische uitdagingen

  De bouwsector draagt steeds meer bij aan een circulaire economie. Minder afval, het besparen van grondstoffen en een lagere CO2-uitstoot. Welke juridische uitdagingen ontstaan bij circulair bouwen?
 5. Artikel
  2 februari 2024

  Schenking ontvangen in 2023? Doe aangifte vóór 1 maart 2024

  Heeft u in 2023 een schenking ontvangen? Dan kan het noodzakelijk zijn om een aangifte schenkbelasting te doen.
 6. Artikel
  1 februari 2024

  Hoe beperkt u kosten bij zorgopname?

  Als u of uw partner in een verzorgingshuis wordt opgenomen, betaalt u een eigen bijdrage. Hoe beperkt u die bijdrage?
 7. Artikel
  25 januari 2024

  Informatieverplichting over het afdekken van risico’s

  Bouwt u woningen voor consumenten? Dan heeft u door de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een informatieverplichting over het afdekken van financiële risico's. Wat betekent dat?
 8. Artikel
  22 januari 2024

  Omgevingswet: veranderingen in de milieuvergunning

  Onder de Omgevingswet worden bedrijfsactiviteiten anders gereguleerd en vergund. Dat kan een verandering betekenen voor bedrijfsactiviteiten startend ná 1 januari 2024.
 9. Artikel
  22 januari 2024

  Let op: wijziging in de 5%-regeling voor de bouw

  Onder de Wkb is een aannemer verplicht om uiterlijk twee maanden na oplevering de opdrachtgevers schriftelijk te laten aangeven of zij het bouwdepot willen handhaven.