Hoge Raad: einde slapend dienstverband arbeidsongeschikte werknemer

16 december 2022
Artikel

Een arbeidsongeschikte werknemer kan na 104 weken arbeidsongeschiktheid ontslagen worden, als de werkgever zich gehouden heeft aan de re-integratieverplichtingen. Bij ontslag na afloop van de genoemde 104 weken arbeidsongeschiktheid heeft de medewerker recht op een transitievergoeding.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
werkgever en werknemer in gesprek

Werkgevers ontlopen transitievergoeding bij slapend dienstverband

De afgelopen periode hebben veel werkgevers ervoor gekozen arbeidsongeschikte werknemers na de genoemde 104 weken arbeidsongeschiktheid niet te ontslaan en in dienst te laten. Vaak puur om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. 

Aanhouden slapende dienstverbanden in strijd met goed werkgeverschap

De Hoge Raad heeft in een door een werknemer aangespannen zaak besloten dat werkgevers verplicht kunnen worden arbeidsongeschikte werknemers na 104 weken te ontslaan en een transitievergoeding te betalen, tenzij er gerechtvaardigde belangen zijn voor de werkgever om het dienstverband in stand te laten. De Hoge Raad acht het in strijd met goed werkgeverschap om slapende dienstverbanden aan te houden, uitsluitend met als doel het ontlopen van de transitievergoedingsbetalingsplicht. Dit betekent dat de werkgever voortaan, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapende dienstverband’ moet beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding of zelf tot ontslag moet overgaan na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over slapende dienstverbanden? Neem voor meer advies contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over slapende dienstverbanden? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817