Meldplicht voor buitenlandse werkgever in Nederland

9 juni 2022
Artikel

Is uw onderneming gevestigd in een EU/EER-land of Zwitserland en detacheert of zendt u werknemers uit naar Nederland? Dan legt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) u vergaande verplichtingen op. Regel deze zaken voorafgaand aan de werkzaamheden.

Portretfoto van Loes van Baast
Neem contact op met:
Loes van Baast Global mobility specialist | Tax
Europese vlaggen

Meldplicht bij loket voor buitenlandse werknemers

Als meldingsplichtige dienstverrichter bent u verplicht melding te doen bij het online meldloket voor buitenlandse werknemers. U moet dan aangeven welke werkzaamheden u wanneer gaat uitvoeren. U bent meldingsplichtige dienstverrichter als u als buitenlandse werkgever:

 • tijdelijk met eigen personeel naar Nederland komt om te werken;
 • werknemers van een buitenlandse vestiging detacheert naar een Nederlandse vestiging van dit concern;
 • een buitenlandse uitzendondernemer bent en uitzendkrachten ter beschikking stelt om tijdelijk in Nederland te werken.

Onder bepaalde omstandigheden is ook een zelfstandige meldingsplichtig.

De melding wordt vervolgens door de dienstontvanger (klant/opdrachtgever) gecontroleerd. Beide partijen kunnen een boete krijgen van maximaal € 12.000 per persoon voor het niet doen of controleren van een melding.

Informatie-, administratie- en aanwijsplicht

Ook legt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaalde informatie-, administratie- en aanwijsplichten op. Naast de melding, moet u als buitenlandse opdrachtnemer de volgende documenten gedurende de inzet beschikbaar hebben op de werkplaats:

 • kopie arbeidsovereenkomst;
 • kopie overeenkomst opdrachtnemer/opdrachtgever;
 • paspoort;
 • loonstroken;
 • overzicht arbeidstijden;
 • betalingsbewijzen loon en afdracht sociale premies.

En verder nog?

De tijdelijk in Nederland te werk gestelde werknemers hebben recht op bepaalde Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Ongeacht welk recht u op de arbeidsverhouding van toepassing heeft verklaard, bent u verplicht de werknemers ten minste op de volgende punten minimaal te belonen volgens het Nederlandse arbeidsrecht:

 • ‘harde kern’ arbeidsvoorwaarden uit Nederlands arbeidsrecht of cao (algemeen verbindend verklaard) tot twaalf maanden (mogelijkheid tot verlenging tot maximaal achttien maanden), bijvoorbeeld minimumloon, vakantiedagen, arbeids- en rusttijden, gelijke behandeling en arbeidsomstandigheden;
 • ‘uitgebreide harde kern’ arbeidsvoorwaarden na twaalf (of achttien) maanden; alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden, behalve pensioen en ontslagbescherming. Werknemers die kwalificeren als uitzendkracht (werkzaam onder leiding en toezicht van de opdrachtgever) hebben direct aanspraak op de uitgebreide harde kern.

Meer weten?

Meer weten over en/of ondersteuning bij de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie? Wij hebben alle expertise in huis voor de complete juridische en fiscale begeleiding van werkgevers en expats. Neem contact op met Loes van Baast, global mobility specialist - tax, via telefoonnummer 040-2942601 of stuur Loes een e-mail.

Wilt u meer weten over de meldplicht voor buitenlandse werkgevers? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Loes
Portretfoto van Loes van Baast
Global mobility specialist | Tax
Bel
+31402942601
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan