Uitzendbeding bij ziekte loopt risico om te verdwijnen

17 april 2023
Artikel

In hoeverre mag u als uitzendwerkgever het uitzendbeding inroepen bij uw zieke werknemer? Hier is antwoord op gegeven door de Advocaat-Generaal. De belangrijkste punten hiervan zetten wij op een rij.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Twee vrouwen achter de laptop

Het uitzendbeding

Het advies van de Advocaat-Generaal (AG) heeft mogelijk impact op de wijze waarop u als werkgever in de toekomst nog gebruik kunt blijven maken van het uitzendbeding. De wet biedt u als werkgever namelijk de mogelijkheid om via een uitzendbeding de arbeidsovereenkomst met uw werknemer van rechtswege te laten eindigen. Dit gebeurt wanneer de terbeschikkingstelling op verzoek van de inlener eindigt. In de ABU en NBBU Cao zijn de regels rondom het uitzendbeding verder uitgewerkt. Hierin staat onder meer dat het uitzendbeding kan worden ingeroepen wanneer uw werknemer door ziekte niet kan werken. Uitzendwerkgevers maken hier doorgaans gebruik van wanneer uw uitzendwerknemer ziek uitvalt.

Hoge Raad

De toepassing van het uitzendbeding bij een medewerker is in de lagere rechtspraak al enkele keren aan de orde gekomen. De kwestie is uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht gekomen, omdat de rechtspraak verschillend reageert op de toelaatbaarheid hiervan. De Raad laat zich voorafgaand aan een uitspraak adviseren door de AG.

Advies Advocaat-Generaal

De AG concludeert aan de hand van de volgende twee argumenten waarom het uitzendbeding bij ziekte niet (automatisch) door het uitzendbureau kan worden ingeroepen. Ten eerste kan het uitzendbeding alleen worden ingeroepen wanneer uitdrukkelijk op verzoek van de inlener de terbeschikkingstelling eindigt. Dit hoeft bij ziekte niet altijd het geval te zijn. Ten tweede moet een ziekmelding door de uitzendkracht feitelijk gezien worden als een ontbindende voorwaarde om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een ontbindende voorwaarde is in de regel niet toegestaan om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. U heeft namelijk voor ontslag toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. De AG meent dat vanwege de toepassing van het uitzendbeding bij ziekte de uitzendmedewerker niet de rechtsbescherming geniet, die hij wel zou moeten krijgen.

Wel of niet uitzendbeding toepassen?

Het is uiteindelijk afwachten of de Hoge Raad het advies van de AG overneemt. Dit is vaak wel het geval. Als uitzendwerkgever moet u zich de vraag stellen in welke mate u het wenselijk blijft vinden een uitzendbeding op de uitzendovereenkomst toe te passen in de toekomst. Laat u hierbij bijstaan door een specialist op het gebied van het uitzendrecht.

Meer informatie of advies?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over het uitzendbeding of wilt u zich laten adviseren wanneer de Hoge Raad het advies overneemt? Wij helpen u graag. Neem contact op met Geert Rouwet,  jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu