Kunt u nevenwerkzaamheden verbieden?

9 mei 2022
Artikel

Sinds 1 augustus 2022 mag u uw werknemer niet meer verbieden om buiten het werkrooster te gaan werken voor een ander, tenzij er een rechtvaardigingsgrond is.

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Arbeidscontract tekenen

Inperking van het nevenwerkzaamhedenbeding

Het komt steeds vaker voor dat werknemers naast hun hoofdbaan nog een klein eigen bedrijf hebben of zelfs een tweede baan. Het nevenwerkzaamhedenbeding kan dan een grote belemmering vormen. Daarom heeft het Europees Parlement een richtlijn aan de Europese lidstaten opgelegd, waarin het studiekostenbeding, maar ook het nevenwerkzaamhedenbeding wordt ingeperkt. Sinds 1 augustus 2022 moet deze Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in ons land zijn ingevoerd.

Objectieve rechtvaardiging

Een verbod op nevenwerkzaamheden kan straks alleen nog worden opgenomen, als er een objectieve rechtvaardiging voor dit verbod bestaat. De volgende objectieve rechtvaardigingsgronden zijn toegestaan:

  • bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers;
  • bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie;
  • integriteit van overheidsdiensten;
  • vermijden van belangenconflicten.

Nevenwerkzaamheden in arbeidsovereenkomst opnemen

Dus als u opneemt dat u wilt voorkomen dat uw medewerker de Arbeidstijdenwet overtreedt; of bijvoorbeeld wilt voorkomen dat uw medewerker parttime voor de concurrent gaat werken, kunt u nog steeds een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Door in het beding op te nemen dat toestemming van u vereist is, kunt u van geval tot geval controleren of de specifieke nevenwerkzaamheden niet schadelijk zijn voor uw bedrijf.

Boete bij overtreden verbod nevenwerkzaamheden

Als u tot slot ook een contractuele boete afspreekt op overtreding van het verbod van nevenwerkzaamheden zit er een spreekwoordelijke stok achter de deur. Het voordeel hiervan is bovendien dat u bij de rechter alleen hoeft aan te tonen dat uw werknemer de afspraken heeft geschonden. U hoeft niet te bewijzen dat u schade heeft geleden en ook niet hoeveel.

Meer informatie of advies?

Wilt u meer informatie en/of advies over het verbod op nevenwerkzaamheden? Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647219 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817