Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

1 februari 2021
Artikel

Bent u een kleine werkgever met niet meer dan 24 werknemers? En heeft u het voornemen uw bedrijf te beëindigen in verband met uw naderende pensionering? Dan moet de arbeidsovereenkomst met uw werknemer(s) ook beëindigd worden en moet u een transitievergoeding betalen. U kunt deze waarschijnlijk grotendeels gecompenseerd krijgen van UWV.

Monique van der Manden-Poels
Neem contact op met:
Monique van der Manden-Poels Jurist arbeidsrecht
ondernemer en adviseur spreken over Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Sinds 1 januari 2021 kunt u compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging. De compensatie kunt u digitaal (met e-herkenning niveau 3) indienen bij UWV. De aanvraag moet u binnen twaalf maanden indienen, nadat u voor de eerste werknemer toestemming van het UWV heeft gekregen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het UWV beoordeelt of u recht heeft op compensatie en wat de hoogte daarvan is. Na acht weken ontvangt u de beslissing.

In de toekomst is het ook mogelijk om compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door ziekte aan te vragen. De datum waarop u deze aanvraag kunt doen is echter nog niet bekend.

Voorwaarden aanvraag compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

 • Het UWV heeft voor mimimaal één werknemer toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging. Als het UWV hiervoor geen toestemming heeft gegeven, moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst hebben ontbonden. Sluit u met alle werknemers een beëindigingsovereenkomst? Dan kunt u geen aanspraak maken op compensatie bij bedrijfsbeëindiging.
 • De arbeidsovereenkomst is beëindigd, omdat de arbeidsplaats is verdwenen door het beëindigen van de onderneming door pensioen, ziekte of overlijden van u als werkgever.
  • Bij pensioen geldt dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Of dat u deze leeftijd binnen zes maanden bereikt nadat u het verzoek heeft gedaan om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen.
  • Bij ziekte geldt dat u door ziekte niet door kunt of kon gaan met uw werk binnen 26 weken nadat een bedrijfsarts u hierover heeft geadviseerd.
  • Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen twaalf maanden na overlijden van de werkgever een verzoek om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst moeten hebben gedaan.
 • Uw bedrijf had gemiddeld niet meer dan 24 werknemers in dienst in het jaar vóór de ontslagvergunning.
 • De bruto transitievergoeding is helemaal betaald op of na 1 januari 2021. De transitievergoeding is een bruto bedrag, berekend met onder andere het brutosalaris. Heeft u alleen de netto vergoeding aan de werknemer betaald, zonder een afdracht aan de Belastingdienst? Dan is dit een gedeeltelijke betaling en wordt de aanvraag voor compensatie afgewezen.
 • De transitievergoeding is betaald binnen negen maanden na de bij de eerste voorwaarde genoemde datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging? Neem dan contact op met Monique van der Manden-Poels, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647183 of stuur Monique een e-mail.

Wilt u meer weten over de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Monique