Zo krijgt u betaalde transitievergoeding na langdurige ziekte gecompenseerd

20 december 2022
Artikel

Heeft u een medewerker na twee jaar ziekte ontslagen via UWV? Of bent u na die periode samen met de medewerker tot een beëindiging gekomen? Als u deze medewerker een transitievergoeding heeft betaald of gaat betalen, kunt u de vergoeding waarschijnlijk grotendeels gecompenseerd krijgen van UWV, mits deze tijdig is aangevraagd.

Portretfoto van Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Man en vrouw in gesprek over transitievergoeding na langdurige ziekte

Aanvraag compensatie transitievergoeding

Een aanvraag voor compensatie transitievergoeding kunt u alleen digitaal doen met eHerkenning niveau 3 via het werkgeversportaal van UWV. De aanvraag moet u binnen zes maanden indienen, gerekend vanaf de betaaldatum van de transitievergoeding aan de medewerker. Als u de vergoeding in delen betaalt, telt het moment waarop de vergoeding in zijn geheel betaald is.

Recht op compensatie

UWV beoordeelt op basis van de aanvraag en ingediende stukken of u recht heeft op compensatie en hoeveel dat is.  Zijn er vanuit UWV aanvullende vragen of worden er aanvullende stukken verlangd? Dan worden die vragen gesteld en stukken opgevraagd via het UWV-werkgeversportaal. Let er op dat u tijdig reageert. Anders loopt u het risico dat de aanvraag wordt afgewezen. U kunt in het werkgeversportaal een notificatiemelding aanmaken. Zo ontvangt u automatisch berichten van UWV via e-mail. Dit is zeker aan te raden. Wanneer alles duidelijk is voor UWV, kunt u binnen acht weken de beslissing verwachten.

Voorwaarden aanvraag compensatie transitievergoeding

Bij uw aanvraag voor compensatie heeft u bepaalde gegevens van uw onderneming en de medewerker in kwestie nodig. Dit betreft in ieder geval de volgende stukken:

  • De arbeidsovereenkomst met de betreffende medewerker.
  • Stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is geëindigd of beëindigd. Dat kan met een vaststellingsovereenkomst, ontslagvergunning van UWV en opzeggingsbrief of beschikking van de kantonrechter.
  • Loonstroken waaruit blijkt dat tijdens periode van ziekte is doorbetaald.
  • De berekening van de transitievergoeding en de onderliggende cijfers en gegevens.
  • Betalingsbewijs van het nettobedrag van de transitievergoeding aan de werknemer. Bij betaling in termijnen, alle betalingsbewijzen.

Meer weten?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Het is belangrijk dat u uw aanvraag op orde heeft. Een goede voorbereiding en het beschikken over de juiste stukken en informatie hoort daarbij. Laat u ondersteunen door een jurist arbeidsrecht van ABAB Legal. Neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over transitievergoedingen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu