Intra-concern schuiven met personeel

5 september 2021
Artikel

Als eigenaar van meerdere bv’s binnen één concern wilt u één of meerdere werknemers overplaatsen of in dienst laten treden bij een andere bv. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, interne sollicitatie of omdat het bij de ene bv veel drukker is dan bij de andere. Er zijn meerdere opties om zo’n overgang mogelijk te maken, met elk hun eigen voor- en nadelen. We hebben de mogelijkheden voor u op een rij gezet.

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Twee gebouwen waarin intra-concern wordt geschoven met personeel

Contractsovername

Bij contractsovername neemt de verkrijgende bv de arbeidsovereenkomst van de overdragende bv over. Alle rechten en plichten van rechtswege gaan mee over naar de verkrijgende vennootschap. Voor een contractsovername is in principe uitdrukkelijke instemming van de werknemer nodig. Ook is het belangrijk dat de werknemer goed geïnformeerd wordt over de gevolgen van de overname. Doet u dit niet, dan kan de overdragende bv aansprakelijk worden gehouden als de werknemer schade lijdt door de overname.

Overgang van onderneming

Bij overgang van onderneming gaan er bedrijfsonderdelen via een activa-passiva transactie over naar een andere concernvennootschap. Voorwaarde is dat deze bedrijfsonderdelen hun identiteit behouden. De werknemers die gekoppeld zijn aan het bedrijfsonderdeel, gaan dan in principe van rechtswege mee over naar de verkrijgende bv. Ook hier geldt dat alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege mee overgaan naar de verkrijgende bv.   

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Het is mogelijk de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de overdragende bv te beëindigen. Dit gebeurt vaak met een vaststellingsovereenkomst. Tussen de werknemer en de verkrijgende bv wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan. In deze variant moeten alle rechten en plichten opnieuw worden overeengekomen, deze gaan niet van rechtswege over op de verkrijgende bv. De verkrijgende bv moet er wel rekening mee houden dat zij gezien kan worden als opvolgend werkgever. In dat geval gaan de door de werknemer opgebouwde dienstjaren voor wat betreft de transitievergoeding in principe mee over. Ook moet de verkrijgende bv er rekening mee houden dat eerdere arbeidsovereenkomsten in principe meetellen in de zogenoemde ketenregeling. De verkrijgende bv wordt hierdoor mogelijk geconfronteerd met een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst komt.

Intra-concern uitlenen

Los van het in dienst laten treden van werknemers bij andere concernvennootschappen, zien we in de praktijk vaak dat er binnen het concern uitgeleend wordt. Hier kleven risico’s aan. Bestaat minimaal 50% van de totale loonsom uit loon voor werknemers die worden uitgeleend? Dan is er een substantiële kans dat de ABU cao (voor uitzendkrachten) moet worden toegepast en soms ook het verplichte bedrijfstakpensioenfonds StiPP, waardoor u nabetalingen moet doen.

Laat u adviseren

Het intra-concern schuiven met werknemers kan zeker zinvol zijn. Zorg er alleen wel voor dat u dit op een juiste en juridisch verantwoorde manier doet. Leg intra-concern uitlenen schriftelijk goed vast in contracten en laat u adviseren. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer informatie of advies? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817