Aandachtspunten bij concurrentiebeding in overnameovereenkomsten

15 juni 2021
Artikel

Als u uw onderneming verkoopt, krijgt u vroeg of laat te maken met afspraken over hoe u zich na de overname moet gedragen ten opzichte van de onderneming en nieuwe eigenaar. Het concurrentiebeding. Idealiter maakt u deze afspraken tijdens de onderhandelingen. Een aantal aandachtspunten op een rij.

Portretfoto van Gaby Ratering
Neem contact op met:
Gaby Ratering Jurist ondernemingsrecht en mediator
drie mensen bespreken aandachtspunten bij concurrentiebeding in overnameovereenkomsten

Oud-eigenaar blijft nog enige tijd werkzaam in de onderneming

Vaak blijft een oud-eigenaar nog enige tijd betrokken bij de onderneming. Ook als deze al is overgedragen. Vaak is daarbij de overweging om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Personeel en klanten hebben nog te maken met het vertrouwde gezicht, terwijl de nieuwe eigenaar kan wennen aan de dagelijkse praktijk. In veel gevallen is de oud-eigenaar dan op grond van een managementovereenkomst werkzaam in de onderneming. In deze overeenkomst wordt vaak een concurrentiebeding opgenomen. 

Oud-eigenaar uit beeld

Ook als de oud-eigenaar niet betrokken blijft bij de onderneming kan discussie ontstaan of bepaalde gedragingen geoorloofd zijn. Vaak is in de koopovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen. Als dat het geval is, zijn de voorwaarden onderdeel van de onderhandelingen geweest. Maar ook als er geen concurrentiebepaling is opgenomen in de koopovereenkomst staat het de verkoper niet vrij om met de door hem/haar verkochte onderneming in concurrentie te treden. In een arrest van de Hoge Raad is bepaald dat het opstarten van een nieuw bedrijf met dezelfde activiteiten en het benaderen van klanten van de verkochte onderneming niet geoorloofd zijn. De koper heeft met het aangaan van de koopovereenkomst en het betalen van de koopsom recht op bescherming van zijn/haar belangen om de onderneming na de levering op behoorlijke wijze uit te kunnen oefenen.

Concurrentiebeding niet onbeperkt

Het is overigens niet zo dat een oud-eigenaar niets meer mag na de overname. Het concurrentiebeding ziet alleen op de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment dat de verkoop heeft plaatsgevonden en ten aanzien van de klanten van de onderneming op het moment van de overname. Daarnaast is het verplicht om een termijn op te nemen. De duur van het beding is afhankelijk van de situatie. Meestal wordt een termijn van twee of drie jaar opgenomen. Deze termijn houdt verband met Europese regelgeving. De rechter kijkt verder kritisch naar algemene (niet-geografische) beperkingen.

Schriftelijk vastleggen afspraken

Het is belangrijk om in een overnameovereenkomst afspraken vast te leggen over hoe koper en verkoper zich na de overname ten opzichte van elkaar willen gedragen. Een goede bepaling zegt niet alleen iets over de activiteiten en de klanten die voor de koper beschermd moeten worden, maar ook over de ontwikkelde producten/diensten van de onderneming en de eventuele intellectuele eigendomsrechten. Ook is het verstandig om een tijd en een boetebedrag af te spreken. Als naast de koopovereenkomst ook een managementovereenkomst wordt aangegaan voor de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe eigenaar is het van belang dat beide contracten op elkaar aansluiten.

Meer informatie

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. ABAB Legal stelt in samenwerking met ABAB Corporate Finance overnamecontracten op of beoordeelt deze in het kader van een bedrijfsovername. Heeft u vragen over het concurrentiebeding bij een bedrijfsovername? Neem dan contact op met Gaby Ratering, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013 – 4647180 of stuur Gaby een e-mail.

Wilt u meer weten over het verkopen van uw onderneming? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Gaby
Portretfoto van Gaby Ratering
Jurist ondernemingsrecht en mediator
Bel
06-51813397
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu