Payrolling of uitzending? Let op juridische consequenties

19 juni 2023
Artikel

Payrolling en uitzending zijn twee geheel verschillende constructies met zeer uiteenlopende juridische consequenties. Bijvoorbeeld andere cao’s, andere pensioenfondsen, ander arbeidsrechtelijk regime en andere sectorindeling. Het is daarom van groot belang vast te stellen of er sprake is van payrolling of uitzending. Maar wat is het verschil?

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Twee mensen in gesprek

Allocatiefunctie

Allereerst verschilt payrolling van uitzending doordat de formele werkgever (de payrollorganisatie) géén allocatiefunctie heeft, in tegenstelling tot het uitzendbureau. Met allocatiefunctie wordt bedoeld het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een actieve werving en selectie van werknemers en opdrachtgevers. Daarna wordt de geworven en geselecteerde werknemers ter beschikking gesteld aan de betreffende opdrachtgever. Voor de duidelijkheid: In het geval van payrolling worden de werknemers dus actief geworven en geselecteerd door de opdrachtgever zélf en vervolgens door de payrollorganisatie (formele werkgever) ter beschikking gesteld aan deze opdrachtgever.

Exclusieve terbeschikkingstelling

Ten tweede is een voorwaarde voor payrolling dat het gaat om zogenoemde exclusieve terbeschikkingstelling. Met andere woorden, de payrollorganisatie (formele werkgever) mag alleen met toestemming van de opdrachtgever de werknemers aan een andere opdrachtgever ter beschikking stellen. Als er geen sprake is van exclusieve terbeschikkingstelling, dan is er geen sprake van payrolling en mogelijk van uitzending. Overigens wordt hierbij niet alleen gekeken naar de afspraken tussen partijen op papier, maar ook hoe dit er in de praktijk aan toegaat.

Feiten en omstandigheden

Tot slot moet er gekeken worden naar de driehoeksverhouding tussen partijen en alle overige feiten en omstandigheden, zoals onder andere de vraag of het om bedrijfsmatige of incidentele terbeschikkingstelling gaat. Immers, als er vanuit een zustervennootschap incidenteel een werknemer gedetacheerd wordt naar een andere concernvennootschap, wordt dat niet persé als payrolling of uitzending gekwalificeerd. Is dat de corebusiness, dan ligt dat weer anders.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Gelet op de grote juridische en financiële consequenties is het van belang goed vast te (laten) stellen in hoeverre in een specifieke situatie sprake is van payrolling, uitzending danwel van een andere inleen- of doorleenconstructie. De uitkomst is altijd afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Laat u dan ook tijdig en goed adviseren door de juristen van ABAB Legal. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over payrolling en uitzending? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817