Payrolling of uitzending? Let op juridische consequenties

29 november 2021
Artikel

Payrolling en uitzending zijn twee geheel verschillende constructies met zeer uiteenlopende juridische consequenties. Bijvoorbeeld andere cao’s, andere pensioenfondsen, ander arbeidsrechtelijk regime en andere sectorindeling. Het is daarom van groot belang vast te stellen of er sprake is van payrolling of uitzending. Maar wat is het verschil?

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Twee mensen in gesprek

Allocatiefunctie

Allereerst verschilt payrolling van uitzending doordat de formele werkgever (de payrollorganisatie) géén allocatiefunctie heeft, in tegenstelling tot het uitzendbureau. Met allocatiefunctie wordt bedoeld het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een actieve werving en selectie van werknemers en opdrachtgevers. Daarna wordt de geworven en geselecteerde werknemers ter beschikking gesteld aan de betreffende opdrachtgever. Voor de duidelijkheid: In het geval van payrolling worden de werknemers dus actief geworven en geselecteerd door de opdrachtgever zélf en vervolgens door de payrollorganisatie (formele werkgever) ter beschikking gesteld aan deze opdrachtgever.

Exclusieve terbeschikkingstelling

Ten tweede is een voorwaarde voor payrolling dat het gaat om zogenoemde exclusieve terbeschikkingstelling. Met andere woorden, de payrollorganisatie (formele werkgever) mag alleen met toestemming van de opdrachtgever de werknemers aan een andere opdrachtgever ter beschikking stellen. Als er geen sprake is van exclusieve terbeschikkingstelling, dan is er geen sprake van payrolling en mogelijk van uitzending. Overigens wordt hierbij niet alleen gekeken naar de afspraken tussen partijen op papier, maar ook hoe dit er in de praktijk aan toegaat.

Feiten en omstandigheden

Tot slot moet er gekeken worden naar de driehoeksverhouding tussen partijen en alle overige feiten en omstandigheden, zoals onder andere de vraag of het om bedrijfsmatige of incidentele terbeschikkingstelling gaat. Immers, als er vanuit een zustervennootschap incidenteel een werknemer gedetacheerd wordt naar een andere concernvennootschap, wordt dat niet persé als payrolling of uitzending gekwalificeerd. Is dat de corebusiness, dan ligt dat weer anders.

Meer weten?

Gelet op de grote juridische en financiële consequenties is het van belang goed vast te (laten) stellen in hoeverre in een specifieke situatie sprake is van payrolling, uitzending danwel van een andere inleen- of doorleenconstructie. De uitkomst is altijd afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Laat u dan ook tijdig en goed adviseren door de juristen van ABAB Legal. Neem dan contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438060 of stuur Ralph een e-mail

Wilt u meer weten over payrolling en uitzending? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
076-5438060