Internationaal arbeidsrechtelijk procederen: let op complexe wet- en regelgeving

6 april 2023
Artikel

In een wereld die steeds meer globaliseert, vervagen ook de grenzen op de arbeidsmarkt. Het aantal werknemers dat werkt voor buitenlandse werkgevers, neemt toe. Houd hierbij de complexe wet- en regelgeving goed in de gaten.

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Internationale werknemers

Gaat het om een Nederlandse werkgever en een Nederlandse werknemer die beiden in Nederland zijn gevestigd? Dan geldt het Nederlandse arbeidsrecht en heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht. Er zijn echter legio voorbeelden waarbij een buitenlandse partij betrokken is. Welk recht is dan van toepassing op de arbeidsovereenkomst? En welke rechter is in die gevallen bevoegd? Enkele voorbeelden.

Wonen in Nederland, werken in EU-landen

Een statutair bestuurder is in loondienst bij een Nederlandse bv en woonachtig in Rotterdam. Hij verricht zijn werkzaamheden in verschillende EU-landen. Zijn werkgever wil een verzoek indienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De internationale bevoegdheid moet worden vastgesteld aan de hand van de EEX-verordening. Die bepaalt dat de vordering van de werkgever over individuele arbeidsovereenkomsten alleen in het woonland van de werknemer kan worden ingebracht. De statutair bestuurder moet worden opgeroepen in Nederland, tenzij er een forumkeuze heeft plaatsgevonden of de bevoegdheid van een ander land stilzwijgend is aanvaard. Vervolgens wordt op basis van het nationale recht bepaald welke rechter bevoegd is. Omdat het om een statutair bestuurder gaat, is de rechtbank Amsterdam (sector civiel) bevoegd om kennis te nemen van het ontbindingsverzoek.

Wonen in Zwitserland, werken in EU-landen voor een Nederlandse bv

Een statutair bestuurder is in loondienst bij een Nederlandse bv, woont in Zwitserland en verricht zijn werkzaamheden in verschillende EU-landen. Zijn werkgever wil een ontbindingsverzoek indienen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De internationale bevoegdheid wordt vastgesteld aan de hand van het EvexII-verdrag. Dit verdrag bepaalt dat werkgever de vordering voor individuele arbeidsovereenkomsten moet doen bij de rechtbank in het woonland van de werknemer, in dit geval Zwitserland. Tenminste, als er geen forumkeuze heeft plaatsgevonden en de bevoegdheid van een ander land niet stilzwijgend is aanvaard. Vervolgens moet op basis van het Zwitserse recht de bevoegdheid van de rechter worden vastgesteld. Het is verstandig hiervoor een Zwitserse jurist in te schakelen.

Wonen in Nederland, werken in de VS voor een Nederlandse bv

Een statutair bestuurder is in loondienst bij een Nederlandse bv, werkzaam én feitelijk woonachtig in de VS. Formeel woont hij in Rotterdam. Zijn werkgever wil een ontbindingsverzoek indienen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dit geval (ervan uitgaande dat er geen verdrag tussen Nederland en de VS gesloten is over de vaststelling van internationale bevoegdheid) geldt het Nederlandse arbeidsrecht. Reden daarvoor is dat de verzoeker (de bv) in Nederland is gevestigd. Omdat het gaat om een statutair bestuurder, is de rechtbank Amsterdam (sector civiel) bevoegd om kennis te nemen van het ontbindingsverzoek voor de arbeidsovereenkomst.

Laat u adviseren

Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele verschillende situaties die zich voordoen in het internationaal arbeidsrecht. Laat u bij internationale arbeidsrechtkwesties altijd bijstaan of adviseren door een jurist arbeidsrecht met verstand van zaken.  Heeft u vragen over geschilbeslechting, procederen of arbeidsrecht? Neem vrijblijvend contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht en procesrecht, via telefoonnummer 06-23343475 of stuur Ralph een e-mail.

Wilt u meer weten over arbeidsrecht? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
076-5438060
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu