Wijziging voor tijd-voor-tijd regelingen

10 december 2022
Wet- en regelgeving

U mag het meer- of overwerk van uw medewerker niet altijd compenseren met vrije tijd. Een tijd-voor-tijd regeling is alleen toegestaan als dit in de cao geregeld is, zoals bij een jaarurensysteem. Of als het periodeloon van de medewerker inclusief de extra uren alsnog boven het wettelijk minimumloon uitkomt, zodat het minimumloon voor die periode naar rato hoger komt te liggen. Sinds 2024 wordt bovendien gerekend met een voor iedere branche gelijk wettelijk minimum-uurloon.

Portretfoto van Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Tijd-voor-tijd regelingen

Onderbetaling

Kent uw organisatie geen cao of staat er in de geldende cao niets over de compensatie van overwerk? Ga dan na of er in de periode van de overuren, als die niet in geld uitbetaald worden, sprake is van onderbetaling op basis van het wettelijk minimumloon (wettelijk minimum uurloon x arbeidsinzet). Is dat het geval, dan moet u de extra uren in geld uitbetalen. Anders riskeert u een boete van € 500 tot € 10.000 per onderbetaalde werknemer. Naarmate het uurloon hoger ligt, zal van onderbetaling minder snel sprake zijn.

Mogelijkheden tijd-voor-tijd regelingen

Voor uitzonderingen op de cao gelden meestal aanvullende voorschriften, zoals een schriftelijke vastlegging van een jaarurensysteem. Geldt dat voor uw cao ook en wilt u werken met een jaarurensysteem? Dan zult u die vastlegging nog moeten regelen.

Ook mag u (nieuwe) afspraken maken voor tijd-voor-tijd binnen een betalingsperiode van een maand of vier weken. Ook dit moet u dan (opnieuw) vastleggen. Laat u hierover informeren door een jurist arbeidsrecht van ABAB Legal.

Meer weten? 

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de tijd-voor-tijd regelingen? Neem vrijblijvend contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u toch nog een tijd-voor-tijd regeling hanteren binnen uw bedrijf? Laat u dan adviseren over de mogelijkheden.

E-mail Inge
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu