Regels voor AOW-gerechtigde werknemers

26 april 2021
Wet- en regelgeving

Voor AOW-gerechtigde werknemers gelden andere regels voor bijvoorbeeld ontslag en premies dan voor andere werknemers. Wat gebeurt er als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Welke voordelen biedt een AOW-gerechtigde werknemer? En met welke andere regels moet u rekening houden?

Portretfoto van Ralph Kops
Neem contact op met:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Mensen in gesprek over aow

Wat als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt?

Heeft u een ‘pensioenontslagbeding’ opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst in principe vanzelf als een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als in de cao juist staat dat doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd is toegestaan, dan loopt het contract gewoon door, maar alleen als de werknemer dat wil. Als hierover niets is vermeld, dan kunt u het contract van een AOW-gerechtigde werknemer beëindigen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter met een opzegtermijn van één maand. Voor werknemers die in dienst zijn gekomen nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, gelden de normale ontslagregels.

De voordelen

Als u een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft, biedt dat verschillende voordelen. Zo hoeft u een AOW-gerechtigde werknemer slechts dertien weken loon door te betalen en te re-integreren bij ziekte. Het opzegverbod bij ziekte is ook dertien weken, maar zal op termijn zes weken worden. Wilt u een AOW-gerechtigde werknemer ontslaan? Dan geldt een opzegtermijn van een maand en hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Een AOW-gerechtigde werknemer heeft pas na maximaal zes contracten of vier jaar recht op een contract voor onbepaalde tijd. Premies voor de WW, ZW, WIA en AOW hoeven niet te worden afgedragen en de AOW-gerechtigde werknemer kan niet vragen om een wijziging van de arbeidsduur.

Andere regels

Waar u verder nog rekening mee moet houden, is dat een AOW-gerechtigde werknemer recht heeft op tenminste het minimumloon of volgens de cao moet worden beloond. Verder heeft een AOW-gerechtigde werknemer dezelfde rechten als andere werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden, proeftijd of het concurrentiebeding. Als een bedrijf om economische redenen genoodzaakt is om mensen te ontslaan, dan moet een AOW-gerechtigde werknemer binnen de categorie uitwisselbare functies als een van de eerste ontslagen worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de regelgeving rondom AOW-gerechtigde medewerkers? Neem contact op met Ralph Kops, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438060 of stuur Ralph een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ralph
Portretfoto van Ralph Kops
Jurist arbeidsrecht en procesrecht
Bel
076-5438060