Voorkom hoge kosten door juiste formulering laatste werkdag bij einde dienstverband

8 november 2022
Artikel

Wekelijks beëindigen werkgevers en werknemers dienstverbanden door middel van opzeggingen en beëindigingsovereenkomsten. Hierin wordt altijd opgenomen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Dat lijkt eenvoudiger dan dat het is. Want wat is eigenlijk de laatste werkdag?

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
werknemer neemt de arbeidsovereenkomst door.

Wat is de laatste werkdag?

Een aantal voorbeelden. Vraag u telkens af op welke datum de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

  • “Beste werkgever, omdat ik inmiddels een andere baan heb gevonden zeg ik mijn arbeidsovereenkomst bij u per 28 februari 2021 op.”
  • “Geachte werknemer, inmiddels hebben wij toestemming van UWV om de arbeidsovereenkomst met u op te zeggen. Wij zeggen deze op per 1 maart 2021.”
  • “Partijen komen overeen dat de arbeidsovereenkomst per 1 maart 2021 beëindigd wordt, waarbij de laatste werkdag 28 februari 2021 is.”

Duidelijkheid uitspraak Hoge Raad

Literatuur en rechters zijn over de laatste werkdag-problematiek verdeeld geweest, maar op 5 februari 2021 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gecreëerd. In die zaak was de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 maart 2018. De werknemer had vervolgens op 30 mei 2018 een verzoekschrift bij de kantonrechter ingediend, omdat de werkgever weigerde transitievergoeding te betalen. Ter discussie stond of de werknemer dit verzoekschrift tijdig had ingediend. Dat moet namelijk binnen drie maanden na einde arbeidsovereenkomst. De werknemer stelde zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst op 1 maart 2018 was geëindigd (en het verzoekschrift tijdig was ingediend) en de werkgever stelde dat de arbeidsovereenkomst op 28 februari 2018 was geëindigd (en het verzoekschrift te laat was ingediend).

De kantonrechter volgde het standpunt van de werkgever en verklaarde de werknemer niet-ontvankelijk. Echter het Gerechtshof volgde het standpunt van de werknemer en kende de werknemer de transitievergoeding toe. De Hoge Raad casseerde vervolgens het Gerechtshof. De Hoge Raad zet allereerst uiteen dat in de wet expliciet is opgenomen dat een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand wordt opgezegd. Volgens de Hoge Raad eindigt de arbeidsovereenkomst aldus aan het einde van de laatste werkdag en is er de daaropvolgende dag geen arbeidsovereenkomst meer. Is niet overeengekomen dat de opzegging tegen een andere dag geschiedt dan tegen het einde van de maand? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst dus op die dag. Dat geldt eveneens voor de opzegging “per” de eerste dag van de volgende maand, aldus de Hoge Raad. Ook dan eindigt de arbeidsovereenkomst na het einde van de laatste werkdag van die maand. 

Werkgevers let op!

Let er als werkgever op tegen welke datum u een arbeidsovereenkomst met een werknemer opzegt en hoe u een en ander formuleert. De gevolgen van een verkeerde formulering kunnen groot zijn of juist in uw voordeel werken. Niet alleen als het aankomt op het (gedwongen) wel of niet betalen van transitievergoedingen, maar ook voor andere vergoedingen (billijke vergoedingen), voor het wel of niet van rechtswege (automatisch) doorlopen van een arbeidsovereenkomst, almede voor de handhavingstermijn van eventuele postcontractuele bedingen.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Voorkom problemen en laat u tijdig adviseren. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over de formulering van de laatste werkdag? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817