De vaststellingsovereenkomst: bij beëindigen dienstverband met wederzijds goedvinden

24 november 2022
Artikel

Als een werkgever en werknemer overeenkomen dat zij het dienstverband beëindigen met goedvinden van beide partijen, kunnen zij een vaststellingsovereenkomst laten opstellen. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV is dan niet meer nodig. In zo’n overeenkomst worden de voorwaarden van en afspraken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst/arbeidsrelatie, vastgelegd.

Monique van der Manden-Poels
Neem contact op met:
Monique van der Manden-Poels Jurist arbeidsrecht
Man met laptop en documenten

Afspraken vastleggen in vaststellingsovereenkomst

Hierbij komen diverse zaken aan de orde zoals:

  • Reden van het beëindigen van de arbeidsrelatie tussen partijen.
  • Is er sprake van een opzegverbod? Dan kan er namelijk geen vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen met als reden dat de werknemer in ieder geval geen uitkering zal ontvangen via UWV.
  • Opzegtermijn van de werkgever: de werknemer kan pas aanspraak maken op een WW-uitkering als de opzegtermijn verstreken is.
  • Wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden na het verstrijken van de termijn van 14 dagen na ondertekening vaststellingsovereenkomst (of al eerder) of moet de werknemer gewoon zijn werkzaamheden blijven verrichten?
  • Wat gebeurt er met openstaande vakantie-uren en overuren?
  • De (hoogte van de) transitievergoeding.
  • Het getuigschrift (een neutraal getuigschrift is wettelijk verplicht op verzoek van de werknemer). U kunt ook een positief getuigschrift met elkaar afspreken.
  • Heeft de werknemer nog bepaalde zaken van de werkgever in eigendom en wanneer moeten deze worden ingeleverd?
  • Is er eventueel nog sprake van een studiekostenregeling of een voorschot op het salaris en wat wordt hierover afgesproken?
  • Welke bedingen uit de arbeidsovereenkomst worden gehandhaafd en vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst?

Geen losse eindjes

Het is belangrijk deze afspraken zorgvuldig vast te leggen. Als beide partijen de vaststellingsovereenkomst hebben getekend, verklaren zij immers akkoord te zijn om op basis van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst afscheid van elkaar te nemen. Zorg er daarom voor dat er geen losse eindjes meer zijn. Uiteraard kan ABAB Legal een vaststellingsovereenkomst opstellen of controleren. Zorg er dan wel voor dat deze vooraf bij ons wordt aangeleverd en niet pas na ondertekening. Dan kunnen er namelijk geen veranderingen meer worden doorgevoerd.

Laat u adviseren

Overweegt u een dergelijke overeenkomst op te stellen met een werknemer? Dan is het verstandig vooraf te overleggen. Het heeft immers geen zin zaken op papier te zetten, als één van de partijen niet mee wil werken. Laat u daarom tijdig adviseren over de manier waarop u de vaststellingsovereenkomst ter sprake kunt brengen en de voorwaarden die hierin moeten worden opgenomen. Zo voorkomt u vervelende situaties en zorgt u ervoor dat u met een minimum aan kosten afscheid kunt nemen van een werknemer, die niet meer past binnen de organisatie.

Vragen?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over het opstellen van een vaststellingsovereenkomst voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden? Neem contact op met Monique van der Manden-Poels, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Monique een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Monique
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu