Uw werknemer ontslaan wegens niet meewerken aan re-integratie

9 januari 2023
Artikel

Bij een arbeidsongeschikte werknemer wegens ziekte, bent u als werkgever verplicht het loon twee jaar lang door te betalen. Tijdens die periode moeten u en uw medewerker zich inspannen voor re-integratie. Werkt uw werknemer niet mee aan zijn re-integratie? Dan riskeert hij een loonstop. Een recente uitspraak maakt echter nog maar eens duidelijk dat in een dergelijk geval óók de arbeidsovereenkomst op het spel kan komen te staan.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Artsen in gesprek

Weigeren passende werkzaamheden bij re-integratie

Een werkneemster van een zorginstelling viel uit wegens ziekte. Na een korte periode van re-integratie, viel ze opnieuw volledig uit. Op een bepaald moment oordeelde de bedrijfsarts dat passende werkzaamheden konden worden opgestart. De werkneemster was het hier niet mee eens en gaf aan hiertoe niet in staat te zijn. Op advies van de bedrijfsarts hield de werkgever vast aan de geadviseerde re-integratie en waarschuwde hij de werkneemster dat bij niet-nakoming hij het loon zou stopzetten. De werkneemster bleef weigeren passende werkzaamheden te verrichten, waarop de werkgever inderdaad de loonbetaling stopzette. Nadien zijn meerdere deskundigenoordelen aangevraagd bij UWV. Zij oordeelden dat re-integratie in passende werkzaamheden inderdaad mogelijk was. Desalniettemin bleef de werkneemster weigeren op de werkvloer te verschijnen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Op verzoek van de werkgever ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werkneemster, omdat zij zonder deugdelijke grond haar re-integratieverplichtingen tijdens ziekte niet nakwam. Volgens de kantonrechter zijn de adviezen van de bedrijfsarts, de drie rapporten van arbeidsdeskundigen van UWV en een vergeefs toegepaste loonstop voldoende om op die grond tot ontbinding te komen. De kantonrechter vond dit handelen of nalaten echter niet ‘ernstig verwijtbaar’, waardoor de werkneemster wel gewoon aanspraak kon maken op de transitievergoeding (en de opzegtermijn).

Zonder goede reden niet meewerken aan re-integratie, kan een werknemer duur komen te staan. Niet alleen verspeelt hij daarmee zijn recht op loon, ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan in een uiterst geval aan de orde zijn.

Werkgevers let op!

Overweegt u als werkgever een ontbindingsverzoek in te dienen wegens het stelselmatig schenden van re-integratieverplichtingen door uw werknemer? Houd er dan wel rekening mee dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst om die reden, alléén kan worden toegewezen als u uw werknemer eerst schriftelijk heeft aangemaand of een loonstop heeft toegepast. Daarnaast moet u beschikken over een deskundigenoordeel van UWV.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. De juristen arbeidsrecht van ABAB Legal kunnen u bijstaan als een van uw werknemers re-integratie weigert. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over de gevolgen van het niet meewerken aan re-integratie? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu