Werkgeversaansprakelijkheid voor burn-out: hoe zit dat?

10 november 2022
Artikel

In de praktijk gebeurt het regelmatig: een werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor schade die hij op het werk heeft geleden. Meestal gaat het om fysieke schade, maar met de stijging van het aantal burn-outs speelt ook psychische schade vaker een rol. Hoe zit het in dat geval met de aansprakelijkheidsstelling?

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Werknemer met burn-out

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Het uitgangspunt bij werkgeversaansprakelijkheid is dat een werknemer die stelt schade te hebben geleden, deze schade moet bewijzen en aannemelijk moet maken dat de oorzaak hiervan bij zijn werk ligt. Lukt de werknemer dit en is er geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van zijn kant? Dan moet u  stellen en bewijzen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Als u hier niet aan heeft voldaan, dan staat vast dat de schade het gevolg is van het werk. Lukt het u wel om aan te tonen dat u de veiligheidsmaatregelen heeft genomen die een werknemer van u mag verwachten? Dan bent u niet aansprakelijk.

Welke bewijslast heeft uw werknemer?

De Hoge Raad heeft eerder beslist dat bovengenoemde werkgeversaansprakelijkheid ook van toepassing is bij psychische schade, zoals een burn-out. De Hoge Raad oordeelde dat sprake moet zijn van een oorzakelijk verband tussen de psychische schade en het werk. Dat is bij psychische schade doorgaans een stuk lastiger vast te stellen dan bij fysieke schade. Het is namelijk reëel dat er naast het werk meerdere oorzaken zijn voor de psychische schade, bijvoorbeeld de privésituatie. Uw werknemer wordt dan ook een relatief zware bewijslast opgelegd. Hij moet niet alleen aantonen dat hij arbeidsongeschikt is geworden van het werk, maar moet ook zélf aantonen welke specifieke zorgplichten u als werkgever verzaakt heeft. Bovendien moet u tijdig op de hoogte zijn geweest van het feit dat uw werknemer het risico liep op een burn-out en is het relevant hoe u hier vervolgens mee om bent gegaan. Daarnaast spelen uiteraard altijd de individuele omstandigheden een rol.

Kortom: uw werknemer moet een schadeclaim voor een burn-out erg goed onderbouwen om kans van slagen te hebben. Handel daarom (bewijsbaar) adequaat op het moment dat uw werknemer met zijn mentale problemen komt.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over werkgeversaansprakelijkheid? Neem voor meer advies contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over uw werkgeversaansprakelijkheid? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817