Wat kunt u doen tegen verlofopname zonder toestemming?

7 december 2022
Artikel

Wat kunt u als werkgever doen als een werknemer zonder toestemming besluit om op vakantie te gaan?

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
verlofdagen worden opgenomen.

Vakantievaststelling conform wensen werknemer

De basisregel voor het opnemen van vakantiedagen is dat de werkgever de vakantiedagen vaststelt, conform de wensen van de werknemer. Wanneer de werknemer een verzoek voor het opnemen van vakantie indient, heeft u 14 dagen om hierop te reageren. In de regel kunt u een vakantieverzoek uitsluitend niet honoreren, als er sprake is van zogenoemde ‘gewichtige redenen’. Bijvoorbeeld als de continuïteit van het bedrijf in het geding komt, maar ook wanneer een collectieve bedrijfsvakantie met de werknemer in de arbeidsovereenkomst of personeelsreglement is overeengekomen.

Ontslag op staande voet

Als de werknemer ondanks een afgewezen vakantieverzoek toch besluit op vakantie te gaan, kunt u juridisch optreden. Dit laatste blijkt wel uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 31 mei 2021. In deze uitspraak ging het om het ontslag op staande voet van een werknemer, die buiten de collectieve bedrijfsvakantie van drie weken nog een extra week vakantie wilde opnemen. De werkgever wees dit verzoek af met een beroep op de regels in haar bedrijfsreglement. De werknemer besloot zonder deze toestemming toch om de extra week vakantie op te nemen. Een ontslag op staande voet volgde.

Ontslag geldig verklaard

De rechtbank verklaarde het ontslag op staande voet uiteindelijk geldig. Belangrijkste afweging hierbij was dat de werkgever in de eerste plaats de collectieve vakanties duidelijk in een met de werknemer overeengekomen vakantieregeling had opgenomen. Bovendien had de werkgever voldoende haar belang aangetoond waarom de werknemer buiten de collectieve vakantie om moest komen werken. Belangrijke punten waren de impact van de coronacrisis op het bedrijf en een aanstaande verhuizing naar twee nieuwe bedrijfshallen. De persoonlijke omstandigheden die de werknemer aanvoerde – in dit geval een medische reden om nog een week extra in het buitenland te verblijven – waren onvoldoende om de rechter op andere gedachten te brengen. Tot slot had de werkgever de werknemer duidelijk schriftelijk gecommuniceerd wat de juridische gevolgen zouden zijn van zijn gedrag. De werknemer wist daarmee dat hij rekening moest houden met een ontslag op staande voet wanneer hij toch buiten de bedrijfsvakantie om met verlof ging.

Handvatten voor de praktijk

Als er met uw medewerker discussie ontstaat over het opnemen van vakantiedagen, is het van belang dat u beschikt over een duidelijke vakantieregeling. Hiermee voorkomt u ‘ruis op de lijn’ als het gaat om de spelregels rondom het opnemen van vakantie. Besluit uw werknemer toch op eigen initiatief uw besluit te negeren, communiceer dan de gevolgen daarvan duidelijk naar uw werknemer. Zo bouwt u zorgvuldig een dossier op, voor als het tot een juridische discussie komt.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u ondersteuning bij het opstellen van een gedegen vakantieregeling of heeft u advies nodig bij discussies met personeel over het opnemen van verlof? Schakel met een van onze juristen arbeidsrecht. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over de verlofopname? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu