Uitbetaling vakantieloon? Let op overwerkvergoeding

28 december 2022
Artikel

Wilt u weten in hoeverre u het vakantieloon over toeslagen moet berekenen? Een bekende toeslag is de overwerkvergoeding. Recent oordeelde de rechtbank Rotterdam dat onder omstandigheden een werkgever verplicht is het vakantieloon over de overwerkvergoeding te betalen.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Man en vrouw in gesprek over de overwerkvergoeding

Uitspraak rechtbank over vakantieloon en overwerkvergoeding

De werknemer in kwestie meende dat ook de overwerkvergoeding en de daarbij behorende toeslag onderdeel was van het vakantieloon. Als belangrijkste argument stelde de werknemer dat het overwerk een structureel karakter heeft. Volgens de rechtbank is dit argument alleen niet voldoende om het vakantieloon ook over de overwerkvergoeding te berekenen. Aan de hand van Europese rechtspraak oordeelt de rechter dat de aanspraak van de werknemer terecht is wanneer:

  1. de overuren voortkomen uit een tussen een werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst vastgelegde verplichting;
  2. de werknemer op regelmatige basis overuren maakt;
  3. de overwerkvergoeding een belangrijk deel van de totale vergoeding vormt die de werknemer ontvangt.

Hoewel de werknemer in deze zaak het tweede en derde criterium succesvol kon aanvoeren, strandde de vordering uiteindelijk op het eerste punt. Uit de arbeidsovereenkomst bleek namelijk nergens dat de werkgever de werknemer verplichtte om overwerk te verrichten. Verder lag nergens vast dat de werkgever de werknemer benadeelt of afrekent wanneer het overwerk niet verricht werd. Sterker, het bleek juist dat de werknemer op eigen initiatief langer doorwerkte dan noodzakelijk was. Omdat daarmee niet aan het eerste criterium voldaan werd, wees de rechtbank de vordering af.

Wat betekent dit voor u?

Werkt uw personeel regelmatig over? Dan is deze uitspraak relevant voor u. In dat geval kan de werknemer mogelijk bij (door)betaling van zijn vakantieloon ook de overwerkvergoeding betrekken. Belangrijk is daarbij de formulering van overwerk in de arbeidsovereenkomst, dan wel de wijze waarop u uw medewerkers al dan niet instrueert om over te werken. Heeft u als werkgever hiermee mogelijk te maken? Win dan advies in door een kundige specialist.

Meer weten?

Werkt uw personeel regelmatig over en wilt u advies over vakantieloon en overwerkvergoeding? Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over de overwerkvergoeding? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817