WW-toekenning bij tussentijds beëindigen tijdelijke arbeidsovereenkomst

24 december 2022
Artikel

Zijn u en uw werknemer in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding overeengekomen? Dan kunt u door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen en het recht op WW voor uw werknemer veiligstellen. Maar wat gebeurt er met de WW als er geen tussentijds opzegbeding is?

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Medewerker verlaat kantoor met spullen na tussentijds beëindigen tijdelijke arbeidsovereenkomst

Wat zegt de wet?

Beëindigt u met uw werknemer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds met wederzijds goedvinden? Dus door middel van een vaststellingovereenkomst? Dan hangt de datum waarop uw werknemer WW ontvangt af van de vraag of er in de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding is overeengekomen.

Is dit niet het geval, dan kan uw werknemer pas voor het eerst aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering na het verstrijken van de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat uw werknemer in de tussenliggende periode in beginsel geen inkomsten ontvangt. Het opnemen van een tussentijdse opzegclausule in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dan ook van essentieel belang.

Mogelijkheden vanuit de rechtspraak?

Hoewel er over onderwerpen als deze niet vaak geprocedeerd wordt, heeft de rechtbank Amsterdam zeer recentelijk een voor de praktijk opmerkelijke uitspraak gedaan. In deze zaak had de werknemer de rechtbank verzocht om UWV te verplichten hem alsnog een WW-uitkering toe te kennen. De werknemer had met zijn werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd via een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden tussentijds beëindigd. Omdat in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid was overeengekomen, hebben werkgever en werknemer in de vaststellingsovereenkomst alsnog een tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst afgesproken.

UWV weigerde echter de uitkeringsaanvraag van de werknemer, waarna laatstgenoemde naar de rechter stapte. De rechtbank stelde de werknemer in het gelijk en oordeelde dat de wet aan de werkgever en werknemer de ruimte bood om alsnog in de vaststellingsovereenkomst een tussentijds opzegbeding af te spreken. Door deze afspraak vond de rechter dat er op de einddatum/de eerste werkloosheidsdag geen sprake meer was van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding. Het gevolg van deze uitspraak was dat UWV de werknemer alsnog een WW-uitkering moest toekennen op de eerste werkloosheidsdag.

Gevolgen voor werkgevers

De uitspraak betekent voor u als werkgever dat u bij beëindiging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden alsnog een tussentijdse opzegging met uw werknemer kunt overeenkomen wanneer dit in de arbeidsovereenkomst zelf niet gebeurd is. Met deze uitspraak in de hand moet u echter niet te vroeg juichen. Verwacht wordt dat UWV tegen deze uitspraak in hoger beroep gaat, omdat de uitspraak het wel heel eenvoudig maakt de wettelijke regeling te omzeilen. Voor u blijft het daarom van belang om bij het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de mogelijkheid van het opnemen van een tussentijds opzegbeding niet over het hoofd te zien. De praktijk laat namelijk zien dat de werknemer ook ‘aanklopt’ bij zijn ex-werkgever, wanneer UWV de WW-uitkering weigert. Het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ gaat hier zeker op.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Bent u geen tussentijdse opzegging overeengekomen, maar wilt u wel het tijdelijke contract van uw werknemer tussentijds beëindigen? Laat u adviseren door onze juristen arbeidsrecht. Samen met u kijken we naar de juridische mogelijkheden, die het beste op uw situatie aansluiten.

Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over het tussentijds beëindigen van een contract? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu