Ziek tijdens verlof. Ziekte- of vakantiedag?

22 januari 2023
Artikel

Mag u vakantiedagen afschrijven als uw medewerker zich tijdens zijn verlof ziek meldt? Stel dat uw medewerker verlof heeft genomen voor twee weken. Na een week in het buitenland meldt hij zich ziek. Pas aan het eind van de vakantie meldt uw medewerker zich weer beter. Gelden deze dagen dan als vakantie- of ziektedagen?

Portretfoto van Inge Titulaer
Neem contact op met:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
calculator

In de praktijk levert deze kwestie nogal eens onduidelijkheid en discussie op. Wordt uw medewerker tijdens zijn verlof ziek, dan gelden deze ziektedagen in de regel niet als vakantiedagen. Wel moet de medewerker zich in dat geval tijdig ziekmelden. Ook de overige verzuimvoorschriften van de werkgever moet hij zoveel mogelijk naleven.

Zo kunt u de medewerker vragen om een lokale arts te bezoeken wanneer hij ziek wordt tijdens een vakantie in het buitenland. Verder mag uw arbodienst van uw medewerker verlangen dat hij bij een officiële instantie in het desbetreffende vakantieland een medische verklaring afgeeft als bewijs van arbeidsongeschiktheid met vermelding van de aard, het verloop en behandeling van de ziekte.

Leg afspraken vast

In tegenstelling tot de situatie waarin een zieke medewerker op vakantie gaat en u ook de wettelijke vakantiedagen mag afschrijven, mag de werkgever in het geval van ziekte tijdens verlof enkel bovenwettelijke vakantiedagen in mindering brengen; tenzij een eventuele cao die afspraak verbiedt.

De aftrek van maximaal twee bovenwettelijke vakantiedagen per ziektegeval is uitsluitend toegestaan als de medewerker hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan. Het is dan ook raadzaam deze bepaling op voorhand op te nemen in uw arbeidsovereenkomsten.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over ziek zijn tijdens verlof? Neem contact op met Inge Titulaer, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Inge een e-mail.

Wilt u meer weten over ziek zijn tijdens verlof? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Inge
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu