Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid AOW-er teruggebracht

28 april 2023
Artikel

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de loondoorbetalingsplicht voor de werkende AOW-er bij arbeidsongeschiktheid teruggebracht van dertien weken naar maximaal zes weken. Dit geldt ook voor werknemers die ziek zijn bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Monique van der Manden-Poels
Neem contact op met:
Monique van der Manden-Poels Jurist arbeidsrecht
Oude man aan het werk met aow

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd neemt belemmeringen weg voor werknemers bij het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het vergemakkelijkt bovendien (door)werken op basis van een ‘reguliere’ arbeidsovereenkomst. Onderdeel van deze wet is de loondoorbetaling bij ziekte. Een werkgever hoeft een AOW-gerechtigde werknemer bij ziekte minder lang loon door te betalen dan bij een niet AOW-gerechtigde, die ziek wordt.

Overgangsmaatregel voorlopige loondoorbetaling

Oorspronkelijk was in de wet een loondoorbetalingsperiode van zes weken voor AOW-gerechtigden opgenomen. Dat is een relatief korte periode en daarom zou het heel aantrekkelijk voor werkgevers kunnen zijn om AOW-gerechtigden in dienst te nemen. In de Tweede Kamer waren er zorgen over deze korte doorbetalingsperiode; deze zou kunnen leiden tot verdringing van niet AOW-gerechtigden op de arbeidsmarkt. Daarom werd in januari 2016 een overgangsmaatregel toegevoegd. De voorlopige loondoorbetaling werd tijdelijk op dertien weken gezet. In die proefperiode liet de Tweede Kamer monitoren of er inderdaad sprake was van verdringing.

Geen verdringing van medewerkers onder de AOW-leeftijd

Inmiddels is de onderzoeksperiode afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verdringing is van medewerkers onder de AOW-leeftijd. Daarom vervalt de overgangsmaatregel per 1 juli 2023 en wijzigt de doorbetalingsperiode van dertien weken naar zes weken.

Welke periodes worden teruggebracht naar zes weken?

Deze wijziging heeft niet alleen gevolgen voor de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid, maar ook voor andere regelingen. Voor AOW-gerechtigden worden per 1 juli 2023 de volgende periodes teruggebracht van dertien weken naar zes weken:

  • loondoorbetaling bij ziekte;
  • opzegverbod bij ziekte;
  • re-integratieplicht bij ziekte;
  • recht op een Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.

AOW-gerechtigde in dienst nemen?

Denkt u erover om een AOW-gerechtigde werknemer langer in dienst te houden of in dienst te nemen? Neem bovenstaande dan mee in uw overweging. Vaak zijn AOW-gerechtigde werknemers zeer gemotiveerd om nog enkele dagen te blijven werken en zorgen zij voor een stabiele werksfeer binnen de onderneming.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Onze  juristen arbeidsrecht beantwoorden graag uw vragen en kunnen u goed adviseren als u overweegt een AOW-gerechtigde werknemer aan te houden of aan te nemen. Neem contact op met Monique van der Manden, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647183 of stuur Monique een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Monique
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu