Ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk na ziekmelding ontslagaanvraag

14 november 2022
Artikel

Het ontslag van een zieke werknemer is niet eenvoudig. Wanneer uw medewerker ziek wordt, geldt er een opzegverbod van maximaal 24 maanden. Met name in een ontslagprocedure om bedrijfseconomische redenen kan dit een probleem vormen. De Hoge Raad bepaalde dat een werknemer niet onder alle omstandigheden een beroep kan doen op dit opzegverbod. Wat betekent deze uitspraak voor u?

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Twee mensen in gesprek

Wet- en regelgeving opzegverbod

In de praktijk komt het voor dat een werknemer zich na een door de werkgever ingediende ontslagaanvraag bij UWV om bedrijfseconomische redenen ziek meldt. Wanneer de ontslagaanvraag vervolgens wordt afgewezen, biedt de wet de mogelijkheid het voorgenomen ontslag om bedrijfseconomische redenen via een ontbindingsverzoek voor te leggen bij de kantonrechter. Tegelijkertijd is er in de wet bepaald dat het opzegverbod niet van toepassing is wanneer de ziekmelding plaatsvindt voorafgaand aan het ingediende ontbindingsverzoek.

Een dergelijke situatie deed zich voor in een zaak bij de kantonrechter Leeuwarden. De werknemer stelde dat de rechter het ontbindingsverzoek moest afwijzen vanwege het opzegverbod. De kantonrechter Leeuwarden wees het ontbindingsverzoek van de werkgever af met als belangrijkste argument dat het opzegverbod zeer strikt moet worden uitgelegd en de zieke werknemer moet beschermen. De zieke werknemer bleef bij de werkgever in dienst.

Zienswijze Hoge Raad opzegverbod

De Hoge Raad heeft een andere zienswijze dan de kantonrechter en vernietigt de beschikking van de kantonrechter Leeuwarden. Volgens de Hoge Raad leidt de uitleg van de rechter ertoe dat een werknemer ‘misbruik’ van de situatie kan maken door zich ziek te melden na een ontslagaanvraag bij UWV. Immers, wanneer men uitgaat van de uitspraak van de kantonrechter Leeuwarden, kan een eventueel ontbindingsverzoek van een werkgever door de ziekmelding van de werknemer (bewust) tegengewerkt worden. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische reden is er een nauw verband tussen de ontslagaanvraag bij het UWV en een daaropvolgend ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. Daartoe kan de werknemer zich in deze specifieke situatie niet achter het opzegverbod bij ziekte verschuilen.

Gevolgen praktijk

Het arrest van de Hoge Raad nuanceert met het arrest de ‘hardheid’ van het opzegverbod bij ziekte. Het blijft voor u van belang om in een ontslagtraject zorgvuldig te opereren. Zeker wanneer u voorziet dat uw medewerker zich mogelijk ziek kan melden. Een ziekmelding kan namelijk het traject frustreren met alle (negatieve) financiële en emotionele gevolgen van dien. Besluit u een ontslagprocedure te starten? Laat u adviseren door een van onze juristen arbeidsrecht.

Meer informatie of advies?

Bij ABAB Legal zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorg. Besluit u een ontslagprocedure te starten? Laat u adviseren door een deskundig adviseur. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht en mediator, via telefoonnummer 024-6485817 of e-mail Geert.

Wilt u meer weten over ontslagprocedures? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu