Relatiebeding: alleen vrees voor concurrentie onvoldoende onderbouwing

16 augustus 2022
Artikel

Vreest u dat uw overstappende werknemer concurrerende werkzaamheden gaat verrichten bij een commerciële relatie? Dan moet u dat goed onderbouwen om aanspraak te kunnen maken op een relatiebeding. Alleen vrees is niet genoeg om een zwaarwegend bedrijfsbelang aan te nemen, zo bleek uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
vastleggen onderbouwing relatiebeding

Rechtszaak concurrentie- en relatiebeding

Bij een werknemer was in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- en relatiebeding opgenomen. Bij opzegging liet de werknemer zijn werkgever weten in dienst te willen treden bij een concurrent. Onderhandelingen over een opheffing van het concurrentie- en relatiebeding leiden tot niets en de werknemer startte een kort geding.

De kortgedingrechter oordeelde dat er geen sprake was van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De oud-werkgever heeft alleen de vrees geuit dat er bij indiensttreding van de oud-werknemer onderdelen elders ingekocht worden en service en onderhoud in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de oud-werkgever in de afgelopen periode zelf vier keer ingestemd met een ontheffing van het concurrentie- en relatiebeding bij andere inmiddels oud-werknemers. Ook heeft de oud-werknemer een zwaarwegend belang om bij zijn nieuwe werkgever in dienst te treden. Zo is er sprake van een positieverbetering. De werkzaamheden daar zijn afwisselend van aard en de werknemer krijgt meer verantwoordelijkheden binnen een klein bedrijf. Ook is sprake van een salarisverhoging van ten minste € 800,00 per maand. Tot slot heeft de werknemer een concreet carrièreperspectief.

De kortgedingrechter schorst dan ook het relatiebeding, omdat voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure wordt aangenomen dat de overstappende werknemer onbillijk door dit beding wordt benadeeld.

Vrees concurrentie niet voldoende

Alleen vrees voor concurrentie is niet voldoende om een terecht beroep op een relatiebeding te kunnen doen. De lat wordt voor u heel erg hoog gelegd. Denk daarom van tevoren goed na over de motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen bij het relatiebeding. De motivering van deze zwaarwegende bedrijfsbelangen moet zijn afgestemd op de specifieke werknemer en diens functie.

Meer informatie of advies?

Wilt u weten hoe u succesvol aanspraak kunt maken op het relatiebeding?  Onze juristen arbeidsrecht sparren graag met u over de vraag wat als zwaarwegend bedrijfsbelang geldt om het beroep op het relatiebeding laat slagen. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4647219 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over het relatiebeding? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817