Hoe onderbouw ik de noodzaak van een reorganisatie?

23 november 2022
Artikel

Moet u reorganiseren wegens bedrijfseconomische omstandigheden? Zo onderbouwt u de noodzaak van een reorganisatie.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
mensen in gesprek over reorganisatie

Eén van de mogelijkheden om de arbeidsverhouding met een deel van uw werknemers te beëindigen is door het aanvragen van individuele ontslagvergunningen bij UWV.

Onderbouwing ontslagaanvraag

Een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen moet worden onderbouwd met jaarstukken en een winst- en verliesrekening over de afgelopen drie jaar. Ook moet u uitleg geven over het aantal te schrappen arbeidsplaatsen in relatie tot het minimaal te bezuinigen bedrag. Bovendien moet u inzicht geven in de organisatie van uw bedrijf en de personeelsopbouw, met vermelding van de verschillende functies, de eventuele uitwisselbaarheid daarvan, leeftijd en het aantal dienstjaren.

Beoordeling ontslagaanvraag

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen gaat het meestal om een slechte financiële situatie of een reorganisatie. De ondernemersbeslissing om te reorganiseren, laat zich niet altijd even goed beoordelen. Er is dan ook een zekere mate van beleidsvrijheid voor een ondernemer. UWV mag in ieder geval niet op de stoel van de werkgever gaan zitten en kan het reorganisatiebesluit dus ook maar marginaal toetsen

Deze beleidsvrijheid is aan de orde bij het motief van een ondernemer voor ontslag, bij de omvang van de voorgestelde personeelsreductie en bij de selectie van de categorieën functies waarin ontslagen zullen gaan vallen. UWV respecteert in principe dat een ondernemer de geëigende beslissingen moet kunnen nemen, die nodig zijn voor een gezonde en doelmatige bedrijfsvoering, ook op de langere termijn. Niet alleen het ondernemingsbelang, maar ook het arbeidsmarktbelang en het werkgelegenheidsbelang kunnen hierbij in beeld komen.

Welke werknemer krijgt ontslag?

U kunt niet zelf de werknemers kiezen voor wie u een ontslagvergunning aanvraagt. De beleidsregels van UWV geven aan dat bij het bepalen van de werknemers die voor ontslag worden voorgedragen, de werknemers per bedrijfsvestiging moeten worden ingedeeld in uitwisselbare functiecategorieën en leeftijdsgroepen op basis van het afspiegelingsbeginsel. De leeftijdsgroepen zijn als volgt ingedeeld:

  • 15-25 jaar;
  • 26-35 jaar;
  • 36-45 jaar;  
  • 46-55 jaar;
  • ouder dan 55 jaar.

Binnen elke leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen.

Herplaatsing van personeel

Tot slot moet u als werkgever in de UWV-procedure aannemelijk maken dat er geen mogelijkheden zijn tot herplaatsing van de voor ontslag voorgedragen werknemers. Het gaat hierbij om herplaatsing zowel binnen als buiten de onderneming van de werkgever. Bij deze toetsing komt ook aan de orde of er andere maatregelen zijn genomen om de werkgelegenheid te kunnen behouden.

Opzegtermijn

De ontslagprocedure bij UWV neemt over het algemeen zes tot acht weken in beslag. Verleent UWV een ontslagvergunning voor de werknemers? Dan moet u bij het beëindigen van het dienstverband nog wel rekening houden met de opzegtermijn van de betreffende werknemers. Als een ontslagvergunning wordt verleend door UWV, dan mag u de opzegtermijn met een maand verminderen, zolang er maar minimaal een maand resteert.

Meer informatie of advies

Een ontslagaanvraag moet adequaat worden onderbouwd en u moet de juiste werknemers voordragen voor ontslag. Onze juristen arbeidsrecht kunnen u dit uit handen nemen en u daarover uiteraard ook adviseren. Neem voor meer informatie of advies contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over reorganiseren? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Icoon whitepaper downloaden

Moet u afscheid nemen van personeel?

Wij zetten de te nemen stappen en regels voor u op een rij.
Download het stappenplan reorganisatie