Opzegging tijdens proeftijd wegens ziekte toegestaan?

9 december 2022
Artikel

Een arbeidsovereenkomst mag in de proeftijd per direct worden opgezegd door werkgever of werknemer. Deze regel geldt echter niet in absolute zin. Ook hier zitten grenzen aan. Een ervan zit hem in de opzegging gedurende de proeftijd wegens ziekte.

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Contract met proeftijd

Een praktijkvoorbeeld

Een werknemer komt tijdens het werk als onderhoudsmonteur klem te zitten met zijn vinger en er ontstaat (mogelijk) blijvend letsel. De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst vervolgens op in de proeftijd. De werkgever geeft de werknemer daarbij schriftelijk aan dat, zodra hij hersteld is en er vacatures zijn, hij weer welkom is. De werknemer stelt in de procedure dat sprake is van discriminatie, omdat verboden onderscheid is gemaakt wegens chronische ziekte danwel handicap. Daarnaast vindt de werknemer dat de opzegging in de proeftijd in strijd is met goed werkgeverschap.

De kantonrechter overweegt dat de gang van zaken het vermoeden rechtvaardigt dat sprake is van verboden onderscheid wegens chronische ziekte danwel handicap. Echter, de werkgever slaagt erin te bewijzen dat hiervan géén sprake is. De werkgever is namelijk bereid de werknemer weer in dienst te nemen, zodra hij is hersteld en er vacatures zijn. Ook vindt de kantonrechter dat er geen sprake is van strijd met goed werkgeverschap. Het doel van de proeftijd is simpelweg dat partijen proefondervindelijk mogen ondervinden hoe een en ander bevalt. Onmiddellijke opzegging sluit daarbij aan, zelfs al is dat op de laatste dag van de proeftijd. Ook in geval van ziekte kan tijdens de proeftijd worden opgezegd, al kan dat ontslag discriminatoir zijn. In dit geval vindt de kantonrechter van niet.  

Voorkom problemen

Let daarom op met ontslag tijdens de proeftijd in verband met ziekte. Ga niet lichtvaardig te werk en laat u op voorhand adviseren door een jurist arbeidsrecht. Zo voorkomt u problemen.

Meer informatie

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over arbeidsovereenkomsten of over de dienstverlening van de juristen arbeidsrecht? Neem voor meer advies contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer informatie over proeftijdontslag? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817