WIEG of cao-afspraken over geboorteverlof leidend?

15 april 2019
Artikel

Sinds 1 januari 2019 geldt de nieuwe Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Werknemers kunnen daardoor na de bevalling van hun partner langer betaald verlof opnemen. Een maatregel om de betrokkenheid van partners bij de opvoeding te vergroten. De WIEG biedt de partner/werknemer daarom recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, vaak vijf dagen. Dit ‘geboorteverlof’ mag direct na de geboorte of binnen vier weken opgenomen worden.

Portretfoto Inge Titulaer
Geschreven door:
Inge Titulaer Jurist arbeidsrecht
Zwangere vrouw waarvan partner recht heeft op geboorteverlof

Wie betaalt de vijf dagen geboorteverlof?

Als werkgever moet u het salaris tijdens dit verlof volledig doorbetalen, tenzij er binnen uw onderneming een cao geldt. De daarin gemaakte afspraken over ‘kraamverlof’ gelden nog tot juli 2019. Ook als deze in het nadeel van de werknemer zijn. Het idee achter deze uitzondering is het behouden van de balans in gemaakte cao-afspraken.

Uitzonderingen in de cao?

Staat er in uw cao iets over ‘kraamverlof’? Dan is het precies doorlezen van die bepaling raadzaam. In de cao voor de Kunststof, Rubber en Lijmindustrie is bijvoorbeeld geregeld dat er twee dagen betaald kraamverlof is. Hetzelfde geldt voor de cao voor de Bloemen en Planten Groothandel. Neemt een werknemer dan meer dan twee dagen geboorteverlof op, dan hoeft u die extra dagen niet door te betalen.

Op welk verlof hebben de partners tegenwoordig recht?

  • Op de dag van de bevalling krijgt de partner calamiteitenverlof. Op basis van de wet is dit doorbetaald verlof, tenzij de cao anders bepaalt.
  • Het nieuwe geboorteverlof van de wekelijkse arbeidsduur wat ook volledig doorbetaald is, tenzij de cao over het kraamverlof iets anders bepaalt (tot juli 2019).
  • Het al jaren geleden ingevoerde onbetaalde ouderschapsverlof (26 keer de wekelijkse arbeidsduur), tenzij de cao een gedeeltelijke loondoorbetaling regelt.
  • En vanaf juli 2020 een aanvullend geboorteverlof van vijf keer de wekelijkse arbeidsduur, tegen betaling van een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon, eventueel vanuit de cao nog bovenwettelijk aangevuld.

Is de partner van één van uw werknemers recent (opnieuw) moeder geworden of wordt zij dat binnenkort en komt uw werknemer met het verzoek om verlof? Laat u dan goed informeren over de wet Arbeid en Zorg. Wilt u meer weten over de WIEG? Neem dan contact op met Inge Titulaer via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Inge een mail.

Ook interessant voor u

Wilt u meer weten over de WIEG? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Inge