Wat weet u over hybride werken?

12 april 2022
Artikel

Werkgevers en vakbonden bereikten in het SER-overleg een akkoord over thuiswerken. De SER (Sociaal Economische Raad) adviseert om geen wettelijk recht op thuiswerken in te voeren, maar wél een zogenaamde ‘redelijkheids- en billijkheidstoets’ te hanteren.

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Hybride werken

Honoreren of afwijzen thuiswerkverzoek

Sinds corona is het plaats- en tijdsonafhankelijk werken niet meer weg te denken uit onze samenleving en de verwachting is dat dit een structureler karakter krijgt. Op dit moment mag u een verzoek tot thuiswerken afwijzen, zolang u hierover maar met uw medewerkers in gesprek gaat. De SER adviseert de wet zo aan te passen, dat werkgevers naar de norm van redelijkheid en en billijkheid moeten toelichten, waarom een werknemer op kantoor moet werken. Er geldt na het aanpassen van de wet dus een verzwaarde motiveringsplicht voor de werkgever.

Maak afspraken met uw werknemers over hybride werken

Het criterium van redelijkheid en billijkheid biedt ruimte voor maatwerk en stimuleert u met uw werknemers afspraken te maken over hybride werken. Iets meer dan de helft van de werkgevers heeft het gedeeltelijk thuiswerken inmiddels goed geregeld. De andere helft doet er verstandig aan afspraken te maken, die vallen binnen de nieuwe, wettelijke criteria.

Meer informatie of advies?

Wilt u meer informatie over de voor- en nadelen van een thuiswerkbeleid of de kosten van het opstellen? Neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht, via het secretariaat Legal op telefoonnummer 013-4647180 of stuur Richard een e-mail.

Heeft u nog geen thuiswerkregeling voor uw medewerkers, bekijk dan het nut en de noodzaak in deze video

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Richard