Contract voor onbepaalde tijd biedt financieel voordeel door lage WW-premie

18 december 2020
Artikel

Vanaf 1 januari 2020 moet u als werkgever volgens de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een hoge of lage WW-premie betalen. Deze premie is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en de uren die daarin zijn vastgelegd. U betaalt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en vaste uren een lage WW-premie.

Portretfoto van Ardie Uphus
Neem contact op met:
Ardie Uphus Jurist arbeidsrecht
Ondernemer en jurist in gesprek over lage ww-premie WAB

Voorwaarden voor betalen hoge WW-premie

Bent u met uw werknemer in eerste instantie een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, die op enig moment stilzwijgend is omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan betaalt u een hoge WW-premie. Ook als u helemaal geen schriftelijke overeenkomst met uw vaste personeel heeft, betaalt u de hoge WW-premie. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie is net als in 2020 5%. In 2021 bedraagt de lage WW-premie 2,70% en de hoge WW-premie 7,70%. Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie aanwezig zijn. Deze overeenkomst moet door beide partijen ondertekend zijn.

Wanneer betaalt u de lage WW-premie?

  • Als uw werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met een vast aantal uren.
  • Als uw werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  • Als u een leerling in dienst heeft in het kader van een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).
  • Als u een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de werknemer bent u dan de lage WW-premie verschuldigd.

Het eerder aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan voor u financieel voordelig uitpakken.

Wanneer betaalt u de hoge WW-premie?

Voor alle andere dienstverbanden dan hierboven genoemd, zoals de overeenkomst voor bepaalde tijd, de oproepovereenkomst en de min-max overeenkomst, betaalt u de hoge WW-premie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over of het wellicht verstandig is om een oproepovereenkomst, min-max overeenkomst of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om te zetten naar een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren voor onbepaalde tijd? Neem dan contact op met Ardie Uphus, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 0413-336543 of stuur Ardie een e-mail.

Wilt u advies of ondersteuning bij uw arbeidsovereenkomsten? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Ardie
Portretfoto van Ardie Uphus
Jurist arbeidsrecht
Bel
013-4647180