Welke partij past bij uw pensioenwensen?

Woensdag is het zover: we gaan weer naar de stembus. In de aanloop naar de verkiezingen zijn de partijprogramma’s uitvoerig in verschillende media besproken. Het ene issue wat meer dan het andere. Wat veelvuldig ter sprake kwam, was in elk geval de pensioenleeftijd. De ene partij wil hem terugbrengen naar 65 jaar, de andere wil het hele pensioenstelsel flexibiliseren. Pensioen is een belangrijk onderwerp dat ons allemaal aangaat, maar dat ook voor ondernemers en werkgevers een zeer relevant is. Wat zijn nu precies de standpunten van de verschillende partijen met betrekking tot pensioen? Ik heb ze voor u op een rijtje gezet en wens u veel wijsheid a.s. woensdag.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Geschreven door:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Sparen voor het pensioen

50-plus

 • De AOW-leeftijd terug omlaag naar 65 jaar;
 • Huidig opgebouwde pensioenaanspraken niet korten, maar juist indexeren.

CDA

 • Compensatie voor ouderen met een klein pensioen;
 • Het pensioenstelsel is een Nederlandse zaak en onder geen beding een Europese aangelegenheid;
 • Meer persoonlijk pensioen en de mogelijkheid om dit pensioen over te dragen naar een ander fonds.

ChristenUnie

 • Een persoonlijker pensioenstelsel;
 • Pensioenpremie kunnen gebruiken voor aflossing eigen woning schuld;
 • Zzp’er blijft zelf verantwoordelijk voor het treffen van zijn eigen pensioenregeling.

D66

 • Een nieuw pensioenstelsel dat meer gericht is het individu;
 • Geen pensioenopbouw voor de ouderen die te koste gaat van de jongeren.

DENK

 • Terugdraaien van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar;
 • Het fiscaal aantrekkelijker maken om te sparen voor een eigen pensioen.

Forum voor de Democratie

 • Pensioenen onder nationaal toezicht houden (M.a.w. geen inmenging van de EU);
 • Flexibele arbeidsmogelijkheden voor mensen met AOW-leeftijd;
 • De AOW-leeftijd naar 66 jaar;
 • Koopkrachtverbetering voor AOW'ers door middel van een belastingvrije voet van €20.000.

GroenLinks

 • De AOW-uitkering verhogen;
 • Het inkomen van ouderen met een beperkt of geen aanvullende pensioen verhogen;
 • Het pensioenstelsel moderniseren door middel van een rechtvaardigere verdeling tussen generaties en tussen lager- en hogeropgeleiden. 

PvdA

 • De AOW flexibeler maken: iedereen krijgt de keuze om tot drie jaar eerder te stoppen met werken tegen een redelijke korting;
 • Minder strenge dekkingseisen;
 • Er moet meer zekerheid zijn over de hoogte van aanvullend pensioen naarmate mensen dichter bij de pensioenleeftijd zijn;
 • Iedereen spaart mee, dus ook zzp'ers. Die moeten opbouwen tot minimaal de sociale premiegrens.

PvdD

 • De AOW wordt gebaseerd op het gewerkte aantal jaren;
 • Het moet mogelijk zijn om te kiezen voor een lagere AOW-uitkering, zodat mensen eerder met pensioen kunnen;
 • Geen sollicitatieplicht voor 60-plussers;
 • Democratisering van pensioenfondsen;
 • Pensioenfondsen mogen zonder toestemming van een ledenreferendum niet investeren in vee-industrie, fossiele brandstoffen en wapenindustrie.

PVV

 • Opgebouwde pensioenen indexeren;
 • De AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar.

SGP

 • De pensioenopbouw, aflossing van de hypotheek en zorg worden gekoppeld aan elkaar;
 • Keuzevrijheid als uitgangspunt;
 • Koopkracht voor ouderen moet op peil gehouden worden;
 • Zzp’ers hoeven niet verplicht pensioen op te bouwen.

SP

 • Mensen kunnen vanaf 65 jaar stoppen met werken;
 • Pensioenfondsen zijn niet meer verplicht om een lage rente te gebruiken.

VNL

 • De AOW-leeftijd moet vastgezet worden op 67 jaar;
 • De AOW-uitkering verhogen;
 • Invoering van een verzilverbare ouderenkorting;
 • Individuele opzet van pensioenopbouw.

VVD

 • Een pensioenpot met een helder overzicht;
 • Maatwerk en keuzevrijheid;
 • Werknemers bepalen zelf bij welk pensioenfonds zij pensioen opbouwen;
 • Zelfstandigen krijgen de mogelijkheid om te aansluiten bij een collectief pensioen;
 • De pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris.

Wilt u meer weten over pensioen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647287
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan