Zes fundamentele pensioenwijzigingen die uw aandacht vragen

8 november 2022
Artikel

Er gaat de komende jaren veel veranderen op pensioengebied. Door de inwerkingtreding van het pensioenakkoord moeten alle pensioenregelingen aangepast worden. Onderdeel van deze transitie vormen een aantal fundamentele wijzigingen die uw aandacht verdienen.

Man en vrouw in gesprek over wijzigingen in het pensioen

1. AOW

De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren minder hard.

Jaar  De AOW-leeftijd was  De AOW-leeftijd wordt
2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden
2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden
2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden
2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar en 3 maanden 67 jaar

 

Uw werknemers gaan de komende twee jaren dus ook eerder dan gepland (acht maanden) met leeftijdsontslag. Wilt u uw werknemer langer aan uw organisatie binden? Ga hierover dan op tijd in gesprek. Is leeftijdsontslag inderdaad wenselijk? Start dan tijdig met pensioencommunicatie, zodat werknemers weten waar zij aan toe zijn.

2. Iedereen spaart voor zijn eigen pensioen

De financieringsopzet waarbij jongeren teveel betalen voor hun pensioenopbouw en ouderen te weinig wordt beëindigd. In de nieuwe opzet betalen werkgever en werknemers wederom een vlakke premie. De werknemer ontvangt daarvoor een pensioenopbouw die daar op grond van zijn leeftijd bij hoort. Ieder jaar bouwt de ouder wordende werknemer daardoor een lager pensioen op.

3. Bij pensionering direct een eenmalig bedrag opnemen

Uw medewerkers kunnen straks op de pensioendatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioen in een keer opnemen. Hierdoor wordt het pensioen flexibeler inzetbaar om bijvoorbeeld een hypotheek af te lossen, die mooie wereldreis te maken of eerder te beginnen met minder werken. Deze eenmalige opnamemogelijkheid gaat ook gelden voor lijfrenten. Op de ingangsdatum kan dan maximaal 10% van de waarde van de lijfrente als bedrag ineens worden opgenomen.

4. De opzet van het partnerpensioen wordt eenvoudiger

De bepaling van de hoogte van het partnerpensioen is op dit moment ingewikkeld en niet uniform. In het nieuwe pensioenstelsel worden de regels eenvoudiger. Het partnerpensioen wordt gekoppeld aan het salaris dat de werknemer had op het moment van overlijden. De hoogte van het levenslange partnerpensioen wordt maximaal 50% van dit salaris.

5. Iedereen stapt over naar een premieovereenkomst

Bij veel organisaties zijn nu nog middelloonregelingen (en sommige eindloon) toegezegd waarin “gegarandeerde” pensioenaanspraken worden opgebouwd. Deze regelingen zijn vanaf uiterlijk 1 januari 2028 niet meer toegestaan. Alle pensioenregelingen worden omgezet naar een regeling waarin de beschikbare premie het uitgangspunt vormt. De nieuwe maximale premie bedraagt 30% van de pensioengrondslag voor alle leeftijden.

6. Eerder met pensioen gaan wordt (tijdelijk) gefaciliteerd

Op dit moment kunnen werknemers tot vijftig weken fiscaal gefaciliteerd sparen voor verlof. Deze mogelijkheid wordt verruimd naar honderd weken. Daarnaast wordt de strafheffing voor een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) tijdelijk versoepeld. Werknemers kunnen dan eerder stoppen met werken met behulp van een financiële bijdrage van de werkgever. Over de bijdrage aan de vertrekregeling hoeft de werkgever dan geen strafheffing te betalen. De vertrekregeling is inzetbaar tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2026 met een uitloopperiode tot 1 januari 2029.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Bovenstaande wijzigingen hebben niet alleen voor u als werkgever, maar ook voor uw werknemers grote gevolgen. Ga daarom op tijd aan de slag en betrek daarbij al uw stakeholders. Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur bij ABAB Pensioenadvies, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over de pensioenwijzigingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu