Whitepapers

19 whitepapers
 1. Whitepaper

  Quickscan: Hoe AVG-proof is uw onderneming?

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hoe AVG-proof is uw onderneming? Met deze quickscan weet u of u op de goede weg zit.
 2. Whitepaper

  Schenking eigen woning 2018

  Aan welke voorwaarden moet u voldoen om gebruik te kunnen maken van de schenkingsvrijstelling?
 3. Whitepaper

  De AVG en de gevolgen voor uw organisatie

  Dit whitepaper biedt u een volledig overzicht van AVG en de te nemen maatregelen voor uw organisatie.
 4. Whitepaper

  Pensioencommunicatie: uw verantwoordelijkheden als werkgever

  Sinds juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie al van kracht. Maar door recente wijzigingen worden de gevolgen van deze wet voor u als werkgever steeds duidelijker.
 5. Whitepaper

  Stappenplan bedrijfsoverdracht binnen het familiebedrijf

  Bij bedrijfsoverdrachten binnen de familie heeft de voortzetting van de onderneming doorgaans de hoogste prioriteit. Het proces van overdracht verloopt volgens drie stappen.
 6. Whitepaper

  Criteria vennootschapsbelastingplicht stichtingen en verenigingen

  De Belastingdienst kijkt kritisch naar de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen. Maar op basis van welke criteria wordt dit bepaald?
 7. Whitepaper

  Gratis tips om uw btw-administratie te voeren

  Andere eisen aan uw administratie. Kijk waarmee u rekening moet houden als u straks een btw-administratie voert.
 8. Whitepaper

  Aan- en verkoopkosten van deelnemingen fiscaal aftrekbaar?

  Gratis stappenplan 'Aan- en verkoopkosten van deelnemingen wel of niet fiscaal aftrekbaar?'
 9. Whitepaper

  Hoeveel is mijn bedrijf waard?

  Met het economische waardebegrip uw onderneming waarderen.