Onderzoek naar het juiste pensioenfonds loont

19 februari 2024
Artikel

Het gebeurt steeds vaker dat bedrijven zich met terugwerkende kracht verplicht moeten aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Hiermee zijn flinke kosten gemoeid. U kunt dit voorkomen door te (laten) onderzoeken of deze verplichting ook geldt voor uw bedrijf.

Portretfoto van Erwin Gram
Neem contact op met:
Erwin Gram Senior pensioenadviseur
Ondernemers kijken naar pensioenmogelijkheden

In de media zijn volop van dit soort berichten te vinden. Recent kwam het bericht voorbij dat Booking.com zich met terugwerkende kracht vanaf 1999 moet aansluiten bij het pensioenfonds voor de reisbranche. Gevolg: een kostenpost van ruim € 400 miljoen. Deliveroo moest zich verplicht aanmelden bij het bedrijfstakpensioenfonds vervoer en New York Pizza bij het bedrijfstakpensioenfonds detailhandel. 

Waarom verplicht aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds?

In Nederland geldt voor diverse bedrijfstakken een verplicht gesteld pensioenfonds. Deze verplichtstelling zorgt ervoor dat binnen een specifieke branche alle bedrijven deelnemen aan dezelfde pensioenregeling tegen dezelfde kosten. Hierdoor ontstaat er geen oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en krijgen werknemers gelijke arbeidsvoorwaarden. Voor veel bedrijven geldt daarnaast een cao voor de branche, waarin de overige arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.

Waarom moeten veel bedrijven met terugwerkende kracht deelnemen?

Bij de oprichting van een bedrijf worden op basis van de werkzaamheden bij de Kamer van Koophandel de SBI-codes vastgelegd en de sectorcode bij de Belastingdienst. De feitelijke werkzaamheden die, in hoofdzaak, binnen een bedrijf worden verricht, kunnen bij aanvang of op een later moment afwijken van de SBI-codes. Hierdoor kan een eventuele verplichtstelling over het hoofd gezien worden.

Vaak is het op basis van de werkzaamheden binnen een onderneming niet eenvoudig om te bepalen of er een verplicht pensioenfonds voor deze onderneming is. Bewust of onbewust kunnen werkgevers hun werkzaamheden zo definiëren dat het lijkt alsof er geen verplichtstelling geldt. 

Pensioenfondsen worden daarentegen steeds creatiever en vasthoudender om zo veel mogelijk bedrijven onder hun verplichtstelling te laten vallen. 

De verplichtstellingsbesluiten van pensioenfondsen worden in de Staatscourant gepubliceerd en zijn voor iedereen toegankelijk. Op basis van SBI-codes, websites en informatie van de Kamer van Koophandel schrijven zij bedrijven aan met de boodschap dat zij (waarschijnlijk) onder de verplichtstelling vallen. Zij vragen deze bedrijven een vragenformulier in te vullen om te toetsen of de verplichtstelling geldt. Pensioenfondsen zijn geneigd om bij twijfel of onduidelijkheid al snel over te gaan tot een verplichtstelling. Het inschakelen van professionele hulp kan uw bedrijf veel kosten besparen. U kunt bij twijfel namelijk de verplichtstelling aanvechten.

Waarom extra hoge kosten bij deelname met terugwerkende kracht?   

Constateert een pensioenfonds dat er een verplichtstelling geldt? Dan zal het gaan uitzoeken vanaf wanneer de verplichtstelling geldt. Vaak wordt hierbij de oprichtingsdatum aangehouden en moeten bedrijven aantonen dat de verplichtstelling op een later moment is ontstaan, bijvoorbeeld door gewijzigde werkzaamheden. Pensioenfondsen houden zich strikt aan de terugwerkende kracht, omdat werknemers recht hebben op de pensioenopbouw vanaf het moment dat zij onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen, ongeacht of er voor hen ook daadwerkelijk premie is afgedragen. Dit zou dan ten koste gaan van de pensioenpot van de overige deelnemers, voor wie wel premie is afgedragen.

Hoe voorkomt u verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds?

Onderzoek bij aanvang en bij een wijziging van de werkzaamheden of er sprake is van een verplichtgesteld pensioenfonds. Kijk daarnaast periodiek kritisch of er een verplichtstelling van toepassing is. De verplichtstellingen van pensioenfondsen wijzigen namelijk regelmatig en rechterlijke uitspraken kunnen een verplichtstelling ook oprekken of beperken.

De werkgever is zelf verantwoordelijk om vast te stellen of het bedrijf bij een pensioenfonds hoort. U kunt hiervoor hulp vragen aan uw accountant of een pensioenadviseur inschakelen voor een werkingssfeeronderzoek. Op basis van deze bevindingen weet u als werkgever of u zich moet aansluiten bij een pensioenfonds. Dit voorkomt een hoop ellende achteraf.

Heeft uw bedrijf nog geen pensioenregeling? Laat dan toch eens goed onderzoek doen naar een mogelijke verplichtstelling. Mocht u het bedrijf ooit willen verkopen, dan komt u immers van een koude kermis thuis als bij een due dilligence aan het licht komt dat er ten onrechte geen of te lage pensioenpremies zijn afgedragen.

Meer informatie of advies?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over pensioenverplichtingen? Neem dan contact op met Erwin Gram, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647286 of stuur hem een e-mail.

Wilt u meer weten over pensioenverplichtingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erwin
Portretfoto van Erwin Gram
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647286
Download whitepaper icoon

Wet toekomst pensioenen

Hoe begeleidt u medewerkers naar een passend pensioen?
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan