Adviseur en ondernemer in gesprek over pensioenadvies
Services

Pensioenadvies

Een optimale oudedagsvoorziening voor u en uw medewerkers

ABAB Pensioenadvies biedt ondersteuning bij het realiseren van een optimale pensioenregeling voor werkgevers en dga's. Onze pensioenadviseurs zijn WFT-gecertificeerd, lid van diverse beroepsorganisaties en al jarenlang werkzaam in de pensioenbranche. Daardoor kunnen zij snel iedere situatie doorgronden en u deskundig en onafhankelijk adviseren over de pensioenregeling voor uw werknemers.

Pensioenadvies voor werkgevers

Pensioenadvies voor werkgevers richt zich op het inrichten, wijzigen en beheren van uw collectieve pensioenregeling én de communicatie naar uw medewerkers. Dit brengt de nodige risico’s en verplichtingen met zich mee en vraagt daarom om specifieke kennis en expertise. De pensioenadviseurs van ABAB Pensioenadvies beschikken over de juiste kennis en ervaring om deze complexe materie helder en transparant te maken. Daarbij kijken wij niet alleen naar de huidige financiële situatie, maar ook naar de toekomst van uw onderneming. De pensioenregeling moet namelijk betaalbaar zijn én blijven.

Pensioenadvies voor de dga

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u gewend om vooruit te kijken en initiatief te nemen. U neemt beslissingen over de continuïteit en toekomst van uw onderneming. Maar hoe zit het met uw eigen financiële toekomst? Onze pensioenadviseurs kennen de mogelijkheden voor u als dga. Samen met u beoordelen wij uw persoonlijke situatie en wensen en eisen. Zo komen we tot een op maat gesneden pensioenoplossing waarmee u met een gerust gevoel naar uw oude dag kunt uitkijken.

Payroll en pensioen

Per 1 januari 2021 is het verplicht om voor payrollwerknemers een adequate pensioenregeling in te voeren. Met andere woorden: hun pensioenregeling moet gelijk zijn aan die van medewerkers in vaste dienst van de inlener. Elke werkgever die payrolling aanbiedt, moet de pensioentoezegging voor de payrollkrachten tegen het licht houden. Waarom moet u als payrollorganisatie een adequate pensioenregeling aanbieden? Welke opties heeft u en wat zijn de minimale voorwaarden waaraan deze regeling moet voldoen? Krijg antwoord op deze vragen en lees meer over payroll en pensioen.

Pensioencommunicatie

Als werkgever heeft u een belangrijke signaalfunctie in de pensioencommunicatie. Daarbij kunt u niet volstaan met het delen van de communicatie van pensioenuitvoerders. Vanuit de Wet Pensioencommunicatie bent u verantwoordelijk voor het bewustzijn van uw medewerkers rondom pensioen en de keuzes die zij op basis daarvan maken. Dat vraagt om kennis en expertise die u zelf ook niet zomaar paraat heeft. Met ABAB Pensioencommunicatie nemen wij u die zorg uit handen. 

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord bevat nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. In 2026 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever en voor uw werknemers? Eén ding is zeker, alle bestaande pensioenregelingen wijzigen. Lees alles over het pensioenakkoord en de belangrijkste hoofdzaken

Meer weten over ABAB Pensioenadvies?

Wilt u meer weten over de diensten van ABAB Pensioenadvies? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een mail.

Services

  • Pensioenadvies voor werkgevers

    Ondersteuning bij collectief pensioen: van het aangaan van een overeenkomst tot ontzorging bij de communicatie.
  • Pensioenadvies voor de dga

    Als directeur beslist u over de toekomst van uw onderneming. Maar is uw eigen financiële toekomst ook gewaarborgd?
  • Pensioencommunicatie

    U bent verantwoordelijk voor de communicatie omtrent het pensioen van uw werknemers. ABAB ontzorgt u daarbij.
Download icoon whitepaper

Payroll en pensioen in 2021

Wat verandert er en wat betekent dit voor u als werkgever?
Download het whitepaper
Icoon invullen scan

Scan 'Pensioen en arbeidsongeschiktheid'

Bent u klaar voor de wijzigingen op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid?
Scan invullen